Francesco Maione
Francesco Maione Download full resolution image

Francesco Maione

Prezes, Ameryka Północna i Południowa

Francesco Maione jest w firmie Air Products prezesem na obszar obu Ameryk. Odpowiada za rozwój i rentowność linii gazów atmosferycznych i HyCO oraz operacje w Ameryce Północnej i Południowej.

F. Maione rozpoczął pracę w firmie Air Products w Wielkiej Brytanii w 1998 r. jako analityk finansowy w dziale gazów tonażowych. Podczas lat pracy w zakładzie Air Products sprawował funkcje w kluczowych obszarach działalności firmy, w tym w działach gazów handlowych, elektronicznym, gazów tonażowych i opieki zdrowotnej, a także w kluczowych regionach geograficznych, w tym w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych. F. Maione został dyrektorem generalnym ds. gazów przemysłowych na terenie Europy południowej w 2014 r., wiceprezesem na Hiszpanię i Portugalię w dziale gazów przemysłowych w 2015 r. oraz wiceprezesem regionu południowego obu Ameryk, w 2016 r. Zanim na początku 2020 r. został mianowany prezesem działu gazów atmosferycznych w obu Amerykach, pełnił funkcję wiceprezesa na region północny obu Ameryk oraz wiceprezesa i dyrektora generalnego na Amerykę Południową.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Air Products, pan Maione pracował dla międzynarodowych firm, takich jak Kuwait Petroleum we Włoszech i francuskiej firmy Vivendi w Londynie.

F. Maione ukończył uniwersytet w Rzymie w dziedzinie biznesu i ekonomii oraz studia MBA na Uniwersytecie LUISS (Rzym). Jest także wykwalifikowanym księgowym.

1/2021