Brian Galovich
Brian Galovich Download full resolution image

Brian Galovich

Starszy wiceprezes, dyrektor ds. informacji

Brian Galovich dołączył do firmy Air Products w grudniu 2020 r. jako starszy wiceprezes i dyrektor ds. informacji. Odpowiada za strategiczny nadzór nad rozwiązaniami technologicznymi oraz za integrację technologii, pracowników, informacji i procesów, które zapewniają wartość i wydajność operacyjną naszym pracownikom i klientom na całym świecie. 

Brian Galovich wnosi do tej roli ponad 24-letnie doświadczenie, wcześniej kierując dużymi globalnymi organizacjami we wszystkich aspektach technologii cyfrowej, w tym podstawowej infrastruktury, cyberbezpieczeństwa i korporacyjnych systemów biznesowych, jednocześnie wykorzystując cyfrowe narzędzia, dane i analizy w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i poprawy poziomu zadowolenia pracowników i klientów. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa ds. technologii cyfrowych i dyrektora ds. informacji w firmie Collins Aerospace. Wcześniej był dyrektorem ds. informacji w firmach Pratt & Whitney oraz Global Business Systems w United Technologies Corporation. 

Brian Galovich uzyskał tytuł licencjata z zakresu informatycznych systemów zarządzania na University of Connecticut, tytuł magistra zarządzania na Rensselaer Polytechnic Institute oraz tytuł magistra w dziedzinie e-handlu i technologii biznesowych na Carnegie Mellon University. 

12/2020