Wychwytywanie CO2

Dzięki naszej silnej pozycji jako wiodącej firmy zajmującej się gazami przemysłowymi i kulturze innowacyjności produktów, Air Products jest światowym liderem w tworzeniu rozwiązań technologicznych do wychwytywania CO₂ z konwersji paliw kopalnych, zanim trafią one do atmosfery - kluczem do wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla (CCS). Nasz pogląd rozciąga się na wszystkie paliwa kopalne od gazu ziemnego po węgiel przy użyciu reformingu, gazyfikacji i spalania tlenowo-paliwowego. Nasza technologia opiera się na doświadczeniu operacyjnym zdobytym w wielu zakładach, które już oddzielają, oczyszczają i transportują CO₂ z reformingu gazu ziemnego, zarządzanie gazem syntezowym z gazyfikacji i spalaniem tlenowo-paliwowym na takich rynkach, jak stal i szkło. Nasza opracowywana technologia oferuje niższe koszty wychwytywania CO₂ i opiera się na ponad 70-letnim doświadczeniu we wdrażaniu zaawansowanej technologii oddzielania.

Dostrzegamy znaczące możliwości wychwytywania CO₂ z generatorów gazowych i instalacji wodorowych do wykorzystania w sekwestracji, usprawnionym odzyskiwaniu ropy naftowej i wykorzystaniu. Dysponujemy doświadczeniem i mocnymi stronami technologii, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania, które pomagają rozwiązać ten pilny problem ekologiczny w naszym świecie.

Pierwszy w swoim rodzaju wielkoskalowy
system wychwytywania dwutlenku węgla


Air Products obsługuje wielkoskalowy system wychwytywania dwutlenku węgla (CO₂) z naszych dwóch zakładów reformingu parowego metanu, zlokalizowanych na terenie rafinerii Valero w Port Arthur w stanie Teksas. Odzyskany i oczyszczony CO₂ jest dostarczany rurociągiem do wykorzystania w operacjach ulepszonego odzyskiwania ropy.

To bezprecedensowe osiągnięcie, które Departament Energii określiło jako kamień milowy w programie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w przemyśle, było pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem działającym na tak dużą skalę.

W Port Arthur w Teksasie Air Products stworzyła pierwszą, unowocześnioną technologię umożliwiającą wychwytywanie dwutlenku węgla na skalę masową, gdzie od 2013 r. firma wychwytuje i odzyskuje około 1 miliona ton CO₂ rocznie w dwóch zakładach wodorowych.

Największy na świecie zakład wychwytywania dwutlenku węgla na potrzeby sekwestracji

Air Products zainwestuje 4,5 mld USD na budowę i eksploatację największego na świecie zakładu produkcji niebieskiego wodoru, produkującego ponad 836,9 tys. Nm3/godz. niebieskiego wodoru w stanie Luizjana w USA. Część niebieskiego  wodoru zostanie skompresowana i dostarczona Klientom naszą siecią rurociągów na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w USA. Pozostała część zostanie wykorzystana do wytworzenia niebieskiego amoniaku, który będzie transportowany po całym świecie i przekształcany z powrotem w niebieski wodór na potrzeby transportu i innych zastosowań.

Megaprojekt będzie także wychwytywał ponad pięć milionów ton metrycznych CO₂ rocznie, co czyni go największym na świecie na potrzeby sekwestracji. Liczne badania wykazały, że warunki geologiczne Luizjany należą do najlepszych na świecie pod względem trwałej sekwestracji geologicznej.

Oczekuje się, że projekt zacznie działać w 2026 roku.

Fakty dotyczące sekwestracji

Stała sekwestracja

Sekwestracja węgla jest trwała i stanowi przyjazną dla środowiska utylizację CO₂, która nie powoduje pękania skał.

Stabilna przestrzeń porów

W ciągu 50 lat na całym świecie wstrzyknięto już ponad 400 milionów ton metrycznych CO₂ do stabilnych porów.

Monitorowanie

Podczas sekwestracji prowadzone są ciągłe pomiary, monitoring, weryfikacja i raportowanie.

Kanadyjski kompleks energetyczny o zerowej emisji netto energii wodoru wychwytujący > 95 procent CO₂

Air Products i jej spółka zależna Air Products Canada Ltd. we współpracy z rządem Kanady i prowincją Alberta planują budowę nowego, przełomowego kompleksu energetycznego o zerowej zemisji wodoru netto.

Projekt rozpocznie się od innowacyjnej instalacji do produkcji i skraplania wodoru o zerowej emisji netto o wartości 1,3 mld CAD, która ma zostać uruchomiona w 2024 r. Air Products wdroży zaawansowaną technologię wodorową i innowacyjny projekt, aby zapewnić zerową emisję netto. Nowy obiekt będzie wychwytywał ponad 95 procent dwutlenku węgla (CO₂) z gazu ziemnego będącego surowcem i bezpiecznie składował go pod ziemią. Energia elektryczna napędzana wodorem zrekompensuje pozostałe pięć procent emisji.

Kompleks czystej energii pomoże klientom rafineryjnym i petrochemicznym, obsługiwanym przez Air Products poprzez rurociąg wodorowy Heartland, w zmniejszeniu intensywności emisji dwutlenku węgla. Jest to pierwszy kompleks, wykorzystujący wodór w prowincji Alberta, umożliwiający produkcję ciekłego wodoru jako bezemisyjnego paliwa dla sektora transportowego oraz wytwarzajacy czystą energię elektryczną. Oczekuje się, że będzie to miało pozytywny wpływ na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w tej prowincji.

Torowanie drogi do "zera netto" w Kanadzie

Wielomiliardowy, przełomowy kompleks energii wodorowej o zerowej emisji netto uczyni Edmonton w Albercie centrum gospodarki wodorowej w zachodniej Kanadzie i przygotuje grunt dla Air Products do obsługi najbardziej konkurencyjnej i najmniej emisyjnej sieci wodorowej na świecie.

Ten wysoce zintegrowany projekt będzie modelowym dla produkcji gazu, wodoru i energii o zerowej emisji netto.

Projekt wdrożenia zaawansowanej technologii wodorowej/innowacyjnego projektu w celu zapewnienia zerowej emisji netto.

Nowy obiekt będzie wychwytywał ponad 95% CO₂ i bezpiecznie składował go pod ziemią.

Energia elektryczna napędzana wodorem zrekompensuje pozostałe pięć procent emisji.

Uwolnij potencjał czystej energii.

Pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi na celu rozwiązanie głównych problemów technicznych związanych z wychwytywaniem CO₂. Dowiedz się więcej o naszych najnowszych osiągnięciach.

Skontaktuj się z nami