Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
CO2 Capture

Wychwytywanie CO2

Claus Nussgruber
Claus Nussgruber

Wiceprezes ds. globalnych rozwiązań CO₂

Dostrzegamy znaczące możliwości wychwytywania CO₂ z generatorów gazowych i instalacji wodorowych na potrzeby usprawnionego odzyskiwania oleju, sekwestracji i reformingu na sucho. Dysponujemy doświadczeniem i mocnymi stronami technologii, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania, które pomagają rozwiązać ten pilny problem ekologiczny w naszym świecie.

Przechwytywanie dwutlenku węgla na dużą skalę, użytkowanie i przechowywanie 

Air Products zaprojektował i skonstruował wielkoskalowy system wychwytywania dwutlenku węgla (CO₂) z naszych dwóch reaktorów do reformingu metanu parowego znajdujących się w rafinerii Valero w Port Arthur w Teksasie. Odzyskany i oczyszczony CO₂ jest dostarczany rurociągiem do Denbury Onshore w celu usprawnienia procesu odzyskiwania ropy naftowej.

Opisane przez Departament Energii jako kamień milowy w programie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w przemyśle, to bezprecedensowe osiągnięcie, które wykorzystuje innowacyjną technologię Air Products, jest pierwszym tego typu działaniem na tak dużą skalę i nie było dotąd osiągnięte w innych miejscach w USA

Od 2014 roku nasza technologia wychwytywania i sekwestracji węgla w naszym zakładzie w Port Arthur zgromadziła ponad pięć milionów ton metrycznych CO₂, które w przeciwnym razie zostałyby wyemitowane do środowiska.

Wychwytywanie CO2 z gazyfikacji

Obecnie preferowaną technologią wychwytywania CO₂ z procesów gazyfikacji jest selektywne oddzielanie H₂S i CO₂ od „przesuniętego” gazu syntezowego, zwykle w procesie fizycznej adsorpcji rozpuszczalnika. Mamy duże doświadczenie operacyjne w zakresie tych technologii w USA i na całym świecie, jednak Air Products bada również alternatywną opcję wychwytywania CO₂, która wykorzystuje nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i obsłudze systemów adsorpcji zmiennociśnieniowej H₂ (PSA) związanych z naszymi reformery parowe. Nowatorska technologia PSA w procesach rozwoju kwaśnego gazu syntezowego, potencjalnie eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń do usuwania kwasu i gazu. Ten uproszczony proces może zapewnić wyższą przepustowość i niższy koszt inwestycji.