Kultywowanie kultury integracji

Pracując na rzecz najbardziej zróżnicowanej firmy zajmującej się gazami przemysłowymi na świecie, budujemy siłę roboczą odzwierciedlającą miejsca, w których działamy, w pełni wykorzystując różnorodność puli talentów i promując odpowiednią kulturę sprzyjającą integracji, aby pracownicy mogli poszukiwać różnych perspektyw i czuć się upoważnionymi do śmiałego wyrażania swoich poglądów i mobilizowania działań do tworzenia znaczących zmian.

Air Products stosuje innowacyjne strategie rekrutacji i od dawna współpracuje z organizacjami rekrutacyjnymi, które pomagają wzmocnić pozyskiwanie różnorodnych talentów. 

Sieć integracji

Firma Air Products sponsoruje program grup pracowniczych (Employee Resource Groups – ERG) na całym świecie. Zespoły ERG tworzą sieć integracji, która współpracuje z kierownictwem firmy w celu tworzenia wspierających społeczności, które pomagają przyciągać i zatrzymywać talenty, zwiększać świadomość i kompetencje kulturowe, rozwijać kluczowe umiejętności i kompetencje oraz przyczyniać się do realizacji celów firmy w zakresie różnorodności i integracji. Przez cały rok sieć Inclusion Network i grupy ERG sponsorują działania i programy dla wszystkich pracowników, w tym warsztaty, panele dyskusyjne, szkolenia uświadamiające i sesje rozwoju zawodowego.

Nasze grupy ERG obejmują:
 • AERO (Asian Employee Resource Organization) – Organizacja Pracowników Azjatyckich
 • BERG (Black Employee Resource Group) – Organizacja Pracowników Czarnoskórych
 • EDGE (Ethnically Diverse Gulf Employees) – Grupa etnicznie zróżnicowanych pracowników Zatoki Meksykańskiej
 • Enable (Valuing employees of ALL abilities) – Docenianie pracowników o WSZYSTKICH umiejętnościach 
 • Fulcrum – Społeczność zróżnicowana etnicznie i kulturowo
 • HOLA (Hispanic Organization of Latinos and Amigos) – Hispanoamerykańska Organizacja Latynosów
 • ISERO (Indian Subcontinent Employee Resource Organization) – Organizacja Pracowników Subkontynentu Indyjskiego
 • MEERG (Middle East Employee Resource Group) – Organizacja Pracowników Bliskowschodnich
 • NextGen – Społeczność wspierająca profesjonalistów na początku kariery
 • Spectrum (LGBT+ Resource Group) – Organizacja LGBT+
 • UDAAN (Women in India) – Kobiety w Indiach
 • Veterans  Network – Społeczność wspierająca weteranów
 • WSN (Women’s Success Network) – Sieć Kobiet Sukcesu 

Wspieranie miejsca pracy z myślą o sukcesie każdego z nas

Naszym nadrzędnym celem jest łączenie ludzi z różnych środowisk w celu współpracy i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dotyczących najważniejszych problemów energetycznych i środowiskowych na świecie. Aby zrealizować tę wizję, musimy promować kulturę sprzyjającą integracji, w której uwzględniamy nasze różnice, poszukujemy różnorodnych perspektyw i w której wszyscy pracownicy wiedzą, że należą do zespołu i odgrywają w nim znaczącą rolę.

Firma Air Products podejmuje wymierne kroki w celu dalszego zwiększenia liczby kobiet i mniejszości amerykańskich na stanowiskach zawodowych i kierowniczych. Do 2025 roku dążymy do osiągnięcia co najmniej 28% reprezentacji kobiet na tych stanowiskach na całym świecie i 30% reprezentacji mniejszości w Stanach Zjednoczonych.

Pracując na rzecz najbardziej zróżnicowanej firmy zajmującej się gazami przemysłowymi na świecie, budujemy siłę roboczą odzwierciedlającą miejsca, w których działamy, w pełni wykorzystując różnorodność puli talentów i promując odpowiednią kulturę sprzyjającą integracji, aby pracownicy mogli poszukiwać różnych perspektyw i czuć się upoważnionymi do śmiałego wyrażania swoich poglądów i mobilizowania działań do tworzenia znaczących zmian.

Air Products stosuje innowacyjne strategie rekrutacji i od dawna współpracuje z organizacjami rekrutacyjnymi, które pomagają wzmocnić pozyskiwanie różnorodnych talentów. 

Sieć integracji

Firma Air Products sponsoruje program grup pracowniczych (Employee Resource Groups – ERG) na całym świecie. Zespoły ERG tworzą sieć integracji, która współpracuje z kierownictwem firmy w celu tworzenia wspierających społeczności, które pomagają przyciągać i zatrzymywać talenty, zwiększać świadomość i kompetencje kulturowe, rozwijać kluczowe umiejętności i kompetencje oraz przyczyniać się do realizacji celów firmy w zakresie różnorodności i integracji. Przez cały rok sieć Inclusion Network i grupy ERG sponsorują działania i programy dla wszystkich pracowników, w tym warsztaty, panele dyskusyjne, szkolenia uświadamiające i sesje rozwoju zawodowego.

Nasze grupy ERG obejmują:
 • AERO (Asian Employee Resource Organization) – Organizacja Pracowników Azjatyckich
 • BERG (Black Employee Resource Group) – Organizacja Pracowników Czarnoskórych
 • EDGE (Ethnically Diverse Gulf Employees) – Grupa etnicznie zróżnicowanych pracowników Zatoki Meksykańskiej
 • Enable (Valuing employees of ALL abilities) – Docenianie pracowników o WSZYSTKICH umiejętnościach 
 • Fulcrum – Społeczność zróżnicowana etnicznie i kulturowo
 • HOLA (Hispanic Organization of Latinos and Amigos) – Hispanoamerykańska Organizacja Latynosów
 • ISERO (Indian Subcontinent Employee Resource Organization) – Organizacja Pracowników Subkontynentu Indyjskiego
 • MEERG (Middle East Employee Resource Group) – Organizacja Pracowników Bliskowschodnich
 • NextGen – Społeczność wspierająca profesjonalistów na początku kariery
 • Spectrum (LGBT+ Resource Group) – Organizacja LGBT+
 • UDAAN (Women in India) – Kobiety w Indiach
 • Veterans  Network – Społeczność wspierająca weteranów
 • WSN (Women’s Success Network) – Sieć Kobiet Sukcesu