Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Zmniejszenie rozmiaru cząstek – często zadawane pytania

Czym jest mielenie kriogeniczne? plus minus

Mielenie kriogeniczne wykorzystuje skrajnie niską temperaturę ciekłego azotu do schładzania materiałów przed przetwarzaniem, co pozwala na mielenie na mniejsze cząstki.

Jon Trembley
Jon Trembley
Kierownik ds. technologii – Zastosowania kriogeniczne

Możemy mielić materiały na cząstki o wielkości do 100 µm, a nawet mniejsze.

Jon Trembley
Jon Trembley
Kierownik ds. technologii – Zastosowania kriogeniczne

Mielenie kriogeniczne pozwala uzyskać drobniejsze cząstki, zwiększyć wydajność i przepustowość. Pomaga także w ochronie jakości produktów wrażliwych na temperaturę (np. białek).

Jon Trembley
Jon Trembley
Kierownik ds. technologii – Zastosowania kriogeniczne

Proces mielenia kriogenicznego jest bardzo podobny do normalnego procesu mielenia w temperaturze otoczenia. Można go skonfigurować na wiele różnych sposobów, ale podstawowe elementy mogą obejmować: młyn, przenośnik kriogeniczny, układ sterowania przepływem ciekłego azotu, układ dostarczania ciekłego azotu, a następnie inne wyposażenie pomocnicze typowe dla normalnych operacji mielenia w temperaturze otoczenia.

Jon Trembley
Jon Trembley
Kierownik ds. technologii – Zastosowania kriogeniczne