Płynne produkty spożywcze i napoje

MAP: sprawdzony sposób na wydłużenie okresu przydatności płynnych produktów spożywczych i napojów

Produkty żywnościowe: piwo, bezalkoholowe napoje gazowane, cydry, kordiały, soki owocowe i warzywne, lagery, likiery, płynne jogurty, mleko, wody mineralne, oleje, alkohole wysokoprocentowe, wina, inne

Zalecany gaz
100% N₂

Bezalkoholowe napoje gazowane:
100% CO₂

Barbotaż z użyciem N₂, gdzie N₂ w postaci gazowej jest przepuszczany przez płynne produkty spożywcze i napoje, jest używany do redukcji stężenia rozpuszczonego O₂.

Wymienione powyżej gazy i mieszaniny zostały podane orientacyjnie. Aby określić optymalny gaz dla danego produktu i procesu, należy przeprowadzić próbę produktu z pomocą specjalisty Air Products ds. gazów MAP.

Temperatura magazynowania
• Zalecana: temperatura pokojowa

Wyjątki: soki owocowe, płynne jogurty, mleko, soki warzywne:
• Maksymalna dopuszczalna temperatura*: 8°C
• Zalecana: od 0°C do +3°C

Okres przydatności do spożycia
W powietrzu:
• Mleko: 3 dni
• Soki owocowe, soki warzywne: 1 tydzień
• Płynne jogurty: 10 dni
• Bezalkoholowe napoje gazowane, cydry, kordiały, lagery, likiery, wody mineralne, alkohole wysokoprocentowe, wina: 6 miesięcy

W warunkach MAP:
• Mleko: 4–7 dnie
• Soki owocowe, płynne jogurty, soki warzywne: 2–3 tygodnie
• piwo, bezalkoholowe napoje gazowane, cydry, kordiały, lagery, likiery, wody mineralne, alkohole wysokoprocentowe, wina: 1 rok

Podstawowe organizmy i procesy powodujące psucie się żywności
Soki owocowe, płynne jogurty, mleko, soki warzywne: bakterie kwasu mlekowego, Streptococci species, Bacillus, drożdże i pleśnie, kwaśność mleka, separacja fizyczna.

Inne produkty: drożdże i pleśnie, utleniające się aromaty.

Niektóre zagrożenia związane z zatruciem pokarmowym
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus

Typowe maszyny MAP
Płynne produkty spożywcze i napoje nie są pakowane na typowych maszynach MAP, ale na specjalistycznych urządzeniach napełniających z opcją barbotażu N₂ na linii produkcyjnej.

Typowe rodzaje opakowań 
Handel detaliczny: typowe opakowania detaliczne to kartonowe pojemniki ze szczytem, szklane i plastikowe butelki, aluminiowe i stalowe puszki.

Przykłady typowych materiałów MAP
Handel detaliczny
• Szkło
• Tworzywo sztuczne
• Aluminium
• Stal
• Karton

Główne procesy odpowiedzialne za psucie się nietrwałych, schłodzonych soków owocowych, płynnych jogurtów, mleka i soków warzywnych to rozwój mikroorganizmów i fizyczne rozwarstwienie. Kwaśnienie jest także głównym mechanizmem psucia się mleka. Napoje odporne na warunki otoczenia, takie jak piwo, gazowane napoje bezalkoholowe, cydry, kordiały, lagery, likiery, wody mineralne, wina i alkohole wysokoprocentowe, są również podatne na wybrane mikrobiologiczne procesy psucia się, a niektóre z nich również na oksydacyjne zmiany smaku.

Nietrwałe, schłodzone soki owocowe, płynne jogurty, mleko i soki warzywne mogą sprzyjać rozwojowi bakterii wywołujących zatrucia pokarmowe, takich jak Listeria monocytogenes i Staphylococcus aureus. Dlatego zaleca się utrzymanie ścisłej kontroli temperatury oraz zasad higieny i obchodzenia się z produktem. Płynne produkty spożywcze i napoje nie są pakowane na typowych maszynach MAP, a typowe rodzaje opakowań obejmują pojemniki kartonowe, szklane i plastikowe butelki, aluminiowe i stalowe puszki, beczki, baryłki oraz zbiorniki ze stali nierdzewnej. Barbotaż z użyciem N₂ i CO₂, gdzie N₂ i/ub CO₂ w postaci gazowej jest przepuszczany przez płynne produkty spożywcze i napoje, jest używany do redukcji stężenia rozpuszczonego O₂. Taki barbotaż z użyciem gazu jest stosowany do produkcji bezalkoholowych napojów gazowanych, piwa, lagerów, wód mineralnych, soków owocowych itp. i może być również korzystny dla innych płynnych produktów spożywczych i napojów.

* Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności (kontrola temperatury) z 1995 roku określają maksymalną temperaturę przechowywania schłodzonej, łatwo psującej się żywności na poziomie 8°C. Wartość ta może ulec zmianie, jeśli jest to naukowo uzasadnione. Aby uzyskać informacje na temat wymogów prawnych dotyczących temperatury przechowywania, skontaktuj się z Campden BRI.
Please use the area below to submit your enquiry. It will then be passed on to our MAP Experts for a response.
ex. 123-456-7890