| Warszawa

Air Products w rankingu najlepszych przedsiębiorstw dostosowanych do zmian klimatu na liście 2021 Barron’s 100 najbardziej zrównoważonych firm w Ameryce

Air Products zajęła 13. miejsce na liście Barron’s 100 najbardziej zrównoważonych firm w Ameryce

Firma Air Products (NYSE: APD) została uznana przez Barron’s za najlepsze przedsiębiorstwo dostosowane do zmian klimatu w ramach rankingu 2021 najbardziej zrównoważonych firm w Ameryce.

Barron's umieścił firmę Air Products na 13. miejscu na liście 100 najbardziej zrównoważonych firm, co oznacza wzrost o 20 pozycji w porównaniu z poprzednim rokiem. Air Products zajęła pierwsze miejsce jako najlepsza firma w segmencie dostosowania działań do zmian klimatu w rankingach, w których oceniano przedsiębiorstwa za wysiłki mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko w całej ich działalności i zapewnienie zrównoważonych rozwiązań.

Barron's wyraźnie zauważył, że firma Air Products, która pojawia się na liście najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw przez trzy lata z rzędu, przeznaczyła miliardy dolarów kapitału na największy w historii projekt produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii, który zapewni światu, na ogromną skalę, wodór z zerowym śladem węglowym w 2025 roku.

„Zrównoważony rozwój jest podstawą tego, co robimy. Nasze gazy przemysłowe, technologie i aplikacje umożliwiają klientom na całym świecie zmniejszenie zużycia energii, obniżenie emisji i zwiększenie produktywności ”- powiedział Seifi Ghasemi, Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Air Products. „Jesteśmy dumni, że Barron's docenił nasze wysiłki i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale wiemy, że zawsze jest jeszcze więcej do zrobienia. Dlatego Air Products odgrywa wiodącą rolę w zajmowaniu się znaczącymi problemami energetycznymi oraz środowiskowymi na całym świecie poprzez takie rozwiązania jak gazyfikacja, wychwytywanie dwutlenku węgla czy wodór dla mobilności”.

Jednym z kluczowych projektów, opracowanych w celu zaspokojenia zapotrzebowania na czystą energię, jest NEOM. W ubiegłym roku firma Air Products, we współpracy z ACWA Power i NEOM, podpisała umowę o wartości 5 miliardów dolarów na budowę zakładu produkcji zielonego wodoru na światową skalę, zasilanego energią odnawialną. Projekt, który będzie w równym stopniu własnością trzech partnerów, będzie zlokalizowany w NEOM – nowoczesnej strefie zrównoważonego życia, znajdującej się w północno-zachodniej części Królestwa Arabii Saudyjskiej - i będzie produkować zielony amoniak na eksport na rynki światowe. Firma Air Products będzie wyłącznym odbiorcą zielonego amoniaku i zainwestuje dodatkowe 2 miliardy dolarów, co zwiększy łączne inwestycje firmy do 3,7 miliarda dolarów. Firma Air Products będzie dostarczać zielony amoniak na cały świat w celu jego dalszej dysocjacji i produkcji zielonego wodoru na potrzeby rynku transportowego i innych przemysłów.

Przygotowując czwartą, coroczną listę najbardziej zrównoważonych firm, Barron’s współpracował z Calvert Research & Management, czołową firmą zajmującą się zrównoważonym inwestowaniem, która przeanalizowała 1000 największych amerykańskich spółek giełdowych pod względem kapitalizacji rynkowej. Każda firma została oceniona w pięciu kluczowych kategoriach interesariuszy: akcjonariusze, pracownicy, klienci, społeczność i planeta.

Aby kontynuować swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, firma Air Products ogłosiła w 2020 roku również nowy cel, jakim jest zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla (CO2) (kg CO2 / MM BTU) o jedną trzecią do roku 2030 w porównaniu z poziomem bazowym z 2015 r.

To ostatnie uznanie Barron’s zdobyte przez Air Products, gdyż niedawno firma znalazła się również w roczniku S&P Global 2020 Sustainability Yearbook oraz trzeci rok z rzędu na liście Corporate Knights' Clean 200, która założona w 2016 roku klasyfikuje największe spółki giełdowe według ich przeglądów czystej energii. Firma Air Products znalazła się także na liście 100 najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw Wall Street Journal, która oceniła ponad 5500 przedsiębiorstw notowanych na giełdzie w oparciu o wskaźniki zrównoważonego rozwoju w takich obszarach, jak model biznesowy i innowacje, kwestie społeczne, produktowe, pracownicze i miejsca pracy oraz środowisko. Ponadto w listopadzie firma Air Products po raz jedenasty z rzędu znalazła się w indeksie Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI). Uznanie DJSI 2020/2021 plasuje firmę Air Products wśród 20 procent największych firm w Ameryce Północnej w swojej grupie branżowej pod względem działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat osiągnięć i dążeń firmy Air Products w zakresie zrównoważonego rozwoju znajduje się na stronie internetowej poświęconej tym zagadnieniom lub w najnowszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

O firmie Air Products