| Warszawa

Air Products przystępuje do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru i włącza się w budowę wodorowego ekosystemu w Europie

Firma Air Products poinformowała o przystąpieniu do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru – European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A), utworzonego przez Komisję Europejską. Celem działań Sojuszu jest przyspieszenie transformacji regionu w kierunku bardziej zrównoważonego systemu gospodarczego, a także budowa pozycji Europy jako światowego lidera w dziedzinie produkcji i wykorzystania wodoru. Działania te doprowadzą to do zbudowania fundamentu, o który oparta będzie opłacalna i konkurencyjna przemysłowa sieć wodorowa Unii Europejskiej.

Jako największy na świecie producent wodoru, z doświadczeniem w każdym aspekcie łańcucha wartości „Wodoru dla potrzeb mobilności”, Air Products przyjął zobowiązanie do odegrania aktywnej roli w Sojuszu. Globalny lider w dziedzinie produkcji i dystrybucji gazów technicznych dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną i doświadczeniem, które przyczynią się do wspierania realizacji celów ECH2A w zakresie łączenia produkcji, przesyłu i dystrybucji wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych z popytem ze strony przemysłu, sektora transportu i innych branż.

– O wodorze wiemy wszystko – od produkcji aż po dystrybucję do stacji tankowania, i mamy pełną świadomość, że paliwo to może odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej UE. Wiemy też, że aby uwolnić jego pełny potencjał niezbędna jest współpraca z ekspertami z obszaru łańcucha wartości produkcji i wykorzystania wodoru – powiedziała Caroline Stancell, dyrektorka generalna European Hydrogen for Mobility and Energy Transition. – Przystąpienie do ECH2A umożliwia połączenie sił istotnych dla sprawy podmiotów, które mogą i będą mieć ogromny wpływ na stworzenie w pełni operacyjnego ekosystemu wodorowego na terenie Europie – dodała Caroline Stancell.

Air Products jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń branży wodorowej na całym świecie, w tym m.in. Hydrogen Council, koalicji CLIMATE CH2AMPION, czy globalnej inicjatywy kierowanej przez dyrektorów generalnych 92 wiodących firm energetycznych, transportowych, przemysłowych i inwestycyjnych. Wszystkie z nich dążą do realizacji wspólnej i długofalowej wizji rozwoju gospodarki wodorowej, przyczyniając się tym samym do globalnego przejścia na stosowanie czystej, bezpiecznej i niedrogiej energii.

Air Products odgrywa wiodącą rolę w procesie rozwiązywania problemów związanych z energią i środowiskiem, m.in. poprzez projekty takie jak NEOM – największy na świecie zrównoważony projekt wodorowy. NEOM to światowej skali zakład produkcji amoniaku na bazie zielonego wodoru, zasilany energią odnawialną. Stanowi część nowego modelu zrównoważonego życia na północno-zachodnim krańcu Królestwa Arabii Saudyjskiej. Air Products będzie wyłącznym odbiorcą zielonego amoniaku, aby następnie prowadzić dalszą jego dystrybucję na całym świecie, na bazie której powstawać będzie ekologiczny wodór na potrzeby rynku transportowego.

Jako wiodący światowy dostawca wodoru do rafinerii, używanego przy produkcji paliw transportowych, firma Air Products dysponuje ogromnym doświadczeniem w branży paliw wodorowych. Aktualnie wybrane stacje wodorowe realizują ponad 75 tys. tankowań rocznie. Stale rośnie wykorzystanie technologii Air Products do dystrybucji paliw i obecnie stosowana ona jest podczas ponad 1,5 mln tankowań wodoru rocznie. Technologia ta została dotychczas wykorzystana na potrzeby ponad 10 mln napełnień wodorem, a firma Air Products była zaangażowana w ponad 250 projektów związanych z dystrybucją wodoru w Europie i ponad 20 krajach na całym świecie. Samochody, ciężarówki, furgonetki, autobusy, skutery, wózki widłowe, lokomotywy, samoloty, wieże telekomunikacyjne, urządzenia do przenoszenia surowców i materiałów, a nawet okręty podwodne – wszystkie z nich napędzane są przez najnowsze technologie Air Products.

Air Products posiada ponad 60-letnie doświadczenie w dziedzinie produkcji i dystrybucji wodoru, a także szerokie portfolio patentów w zakresie technologii dystrybucji wodoru. Firma dostarcza wodór w stanie ciekłym i gazowym oraz zapewnia różnorodne urządzenia i opracowuje procedury umożliwiające dozowanie paliwa pod różnymi ciśnieniami. Do stacji wodór może być dostarczany cysterną lub rurociągiem, może być wytwarzany w drodze reformingu gazu ziemnego, konwersji biomasy lub elektrolizy, w tym elektrolizy zasilanej energią słoneczną i wiatrową.