AP-AutoCool™

Program AP-AutoCool™ jest opatentowaną technologią chłodzenia, która automatycznie chłodzi główny kriogeniczny wymiennik ciepła (MCHE). Tradycyjną metodą chłodzenia jest metoda ręczna, która wymagała regulacji kilku zmiennych procesowych w oparciu o ocenę operatora. Korzystanie z automatycznych metod uwalnia operatora od części zajęć i pozwala mu skupić się na innych obszarach zakładu produkcyjnego, a także może ograniczać zakres wymaganych kompetencji operatora

Pobierz kartę charakterystyki programu AP-AutoCool™: Zautomatyzowane chłodzenie LNG MCHE

Łatwa konfiguracja w istniejącym systemie sterowania

Oto niektóre korzyści płynące z programu AP-AutoCool™:

Szybsze i łatwiejsze schładzanie przed rozruchem

Ograniczone spalanie podczas schładzania

Maksymalna szybkość schładzania w granicach projektu

Większa dostępność instalacji

Konsekwentna metoda schładzania

Dostosowane do nowych lub istniejących instalacji

Technologia automatycznego chłodzenia w MCHE

Korzystanie z automatycznych metod uwalnia operatora od części zajęć i pozwala mu skupić się na innych obszarach zakładu produkcyjnego, a także może ograniczać zakres wymaganych kompetencji operatora
Więcej informacji na temat naszej technologii AP-AutoCool™

Światowy lider technologii i dostawca sprzętu do obsługi LNG

Air Products jest głównych globalnym dostawcą technologii, sprzętu i usług do obsługi LNG. Nasze unikatowe możliwości integrację procesu skraplania z najważniejszym sprzętem do skraplania prowadzą do optymalizacji wydajności, kosztów i funkcjonalności oraz wyznaczają standardy dla branży gazu ziemnego.

Zautomatyzowanie metody chłodzenia mogą przynieść wiele korzyści

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CENTRUM ZASOBÓW