Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Employee evaluating data

AP-AutoCool™

Program AP-AutoCool™ jest opatentowaną technologią chłodzenia, która automatycznie chłodzi główny kriogeniczny wymiennik ciepła (MCHE). Tradycyjną metodą chłodzenia jest metoda ręczna, która wymagała regulacji kilku zmiennych procesowych w oparciu o ocenę operatora. Korzystanie z automatycznych metod uwalnia operatora od części zajęć i pozwala mu skupić się na innych obszarach zakładu produkcyjnego, a także może ograniczać zakres wymaganych kompetencji operatora 

Łatwa konfiguracja w istniejącym systemie sterowania

Oto niektóre korzyści płynące z programu AP-AutoCool™:

1040-check-mark
Szybsze i łatwiejsze schładzanie przed rozruchem

ap0104-download
Ograniczone spalanie podczas schładzania

0736-zoom-in
Maksymalna szybkość schładzania w granicach projektu

0794-chart
Większa dostępność instalacji

0977-check-box
Konsekwentna metoda schładzania

ap0051-install
Dostosowane do nowych lub istniejących instalacji