Biotechnology

Gas supply and solutions for the biotechnology industry

When you are responsible for discovering and producing drugs, you should not have to worry about your gas supply.

We can help you maintain competitiveness, ensure quality control or compliance with regulations such as Good Manufacturing Practices (GMP), pharmacopoeias and environmental directives.

Our advanced knowledge of biotech processes and technology means we are perfectly placed to provide technical support for a range of biotechnology applications that include aerobic fermentation, packaging, inerting and blanketing, culture growth, cryopreservation and lyophilisation, or freeze drying.

​A wide range of technical solutions to help you improve:

  • Sustainability
  • Environmental and safety performance
  • Product quality
  • Productivity

Do you want to hear about our solutions for biotechnology?

Book a free consultation with one of our experts.

Contact Us

Gases

Air Products gases, typically provided in gaseous and liquid form, enable customers in a wide range of industries to improve their environmental performance, product quality, and productivity.

Dwutlenek węgla

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę branżową na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze dostawy sprężonego lub ciekłego dwutlenku węgla oraz optymalne rozwiązania technologiczne.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Tlen

Oprócz zastosowania jako gaz do oddychania w zastosowaniach medycznych, jego silne właściwości utleniające przynoszą korzyści wielu gałęziom przemysłu poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z innymi paliwami.