Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Halia mixer aeration system

Układ mieszania i napowietrzania Halia®

Wspomaganie oczyszczalni ścieków

System mieszania i napowietrzania Halia® to szybka mieszarka pływająca z napędem bezpośrednim, przeznaczona do wtłaczania tlenu. Mieszarka zapewnia mieszanie w całym przekroju biomasy i równomierną dystrybucję tlenu, który jest wtłaczany i rozprowadzany w mieszanej cieczy z zamiarem zmaksymalizowania jego czasu rezydowania i zminimalizowania efektu koalescencji dla wydajnego transferu tlenu.

Urządzenie do mieszania i napowietrzania Halia® jest łatwe do zainstalowania w zbiorniku osadu czynnego. Ponieważ zdolność mieszania jest niezależna od napowietrzania, system umożliwia mieszanie ciągłe i napowietrzanie sekwencyjne.

Jakie są zalety technologii napowietrzania tlenem firmy Air Products?

ap0028-oxygen2
Wysoki przepływ masy tlenowej

ap0173-yield
Większa szybkość działania

1040-check-mark
Wyższe stężenia osadów

0757-paper-airplane
Poprawiona zdolność usuwania osadów

1093-lightning-bolt
Szybka reakcja na zapotrzebowanie na tlen technologiczny

ap0121-down-arrow
Zmniejszona ilość piany