Ochrona

Świat staje przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest przejście na czyste i zrównoważone źródła energii. Wierzymy, że mamy zróżnicowaną ofertę rozwiązań, które spełniają te potrzeby.

Wind millsJesteśmy zaangażowani w poprawę własnych wyników poprzez efektywną pracę, uwzględnianie aspektów ekologicznych w projektowaniu naszych zakładów i produktów, efektywne zarządzanie zagrożeniami dla środowiska i transparentne informowanie o naszej efektywności środowiskowej. Podczas gdy nasze zużycie zasobów i emisje mogą wzrosnąć w związku z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym i klientów na nasze produkty, nasza poprawa wydajności i ochrony środowiska umożliwia nam ulepszanie procesów i produktów klientów poprzez wyższą wydajność, wyższą wydajność energetyczną i niższy poziom emisji.

Większość celów związanych ze zrównoważonym rozwojem osiągnęliśmy w 2020 r. (Od roku bazowego 2015). W szczególności:

  • Przekroczyliśmy nasz cel, jakim jest zmniejszenie zużycia energii o 2,5% dla instalacji ASU, osiągając poprawę o 3,3%. Nie byliśmy w stanie zrealizować naszego celu 1,5% w zakresie efektywności energetycznej dla HyCO z powodu niższego popytu na produkty w 2020 roku.
  • Osiągnęliśmy nasz cel polegający na redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych poprzez redukcję o 2,6%.
  • Znacząco poprawiliśmy efektywność dystrybucji naszej floty i przekroczyliśmy cel redukcji emisji CO₂ o 10%, osiągając redukcję o 20%.
  • Przekroczyliśmy nasz cel w postaci oszczędności wody i obniżenia intensywności zużycia o 5%, co zmniejszyło intensywność zużycia wody o 28%.

Ustaliliśmy istotny cel, jakim jest zmniejszenie intensywności emisji CO₂ o jedną trzecią do roku 2030 w stosunku do roku bazowego 2015. Ustanowiliśmy także cel w zakresie ochrony zasobów, dążąc do dalszego zwiększania wydajności energetycznej naszych operacji, co wspiera nasz cel dotyczący intensywności emisji CO₂ i zmniejsza zużycie wody. Będziemy także kontynuować nasze działania na rzecz oszczędzania wody, zwłaszcza w miejscach, w których woda jest narażona na działanie stresu.