Oszczędzaj

Świat staje przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest przejście na czyste i zrównoważone źródła energii. Wierzymy, że mamy zróżnicowaną ofertę rozwiązań, które spełniają te potrzeby.

Naszym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na naszą planety, w tym podjęcie działań zmierzających do realizacji celów związanych z klimatem, tj. Zmniejszenie intensywności emisji węgla o 1/3 do 2030 r. I osiągnięcie zerowej wartości netto do 2050 r. Dodatkowe informacje na temat postępów w dziedzinie ochrony środowiska można znaleźć w dokumencie 2023 Zrównoważony rozwój Raport.

Energia

Gaz przemysłowy jest energochłonny. Moduły oddzielania powietrza (ASU) wymagają energii elektrycznej lub pary do sprężania powietrza, co pozwala na destylację kriogeniczną tlenu, azotu i argonu. Podobnie, wytwarzanie wodoru pochłania gaz ziemny, a w niektórych przypadkach gaz wylotowy z rafinerii, jako surowiec i / lub paliwo w procesie produkcji. W rezultacie zużycie energii jest najważniejszą zmienną w kosztach naszych procesów produkcyjnych. Uważnie śledzimy i zarządzamy zakupami energii i skupiamy się na stałej poprawie wydajności energetycznej w naszych zakładach, zwłaszcza w większych zakładach. W roku 2022 nasze zużycie energii było zgodne z rokiem ubiegłym i wyniosło 57,2 terawatogodzin, a produkcja wzrosła. Ilość zużywanej energii odnawialnej wzrosła do 29%. 

Klimat

Nasz CO₂ emisji są spowodowane zużyciem energii. Ponieważ CO₂ Ponieważ emisje mają największy wpływ na środowisko, postawiliśmy sobie za cel zainwestowanie miliardów osób w transformację energetyczną, osiągnięcie zera netto w naszej działalności do 2050 r. i zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla. W 2022 r. Osiągnęliśmy 5% redukcję w zakresie 1 i 2 CO₂ e intensywności i 25% redukcja w zakresie 3 CO₂ intensywność. Oczekujemy zmniejszenia tego wskaźnika CO₂ intensywności emisji w roku 2025 i później, ponieważ wprowadzamy na rynek niebieskie i zielone megaprojeki wodoru i kontynuujemy pracę w pięciu obszarach związanych z naszym celem: wychwytywanie węgla, wodór wolny od węgla, projekty niskoemisyjne, wydajność operacyjna i energia odnawialna. Nasz CO₂ e emisji wynosiły 16,8, 9,7 i 7,6 mln ton metrycznych, odpowiednio dla zakresu 1, 2 i 3.


Deklaracja polityki dotyczącej zmian klimatu

Zmiany klimatu, zużycie energii i zużycie wody są ze sobą nierozerwalnie związane. Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że liczba ludności na świecie wzrośnie do ponad 9 miliardów, do 2050 r., A jej zapotrzebowanie na energię, wodę i żywność wzrośnie jeszcze szybciej. Z tych powodów maksymalizacja efektywnego wykorzystania zasobów Ziemi przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko ma kluczowe znaczenie.

Długoterminowa strategia reagowania na te wyzwania Air Products jest prosta. Umożliwiamy naszym klientom zmniejszenie ich wpływu na środowisko poprzez dostarczanie ekonomicznych technologii i produktów, które zwiększają ich efektywność energetyczną i wodną oraz zmniejszają emisje do środowiska. Jednocześnie dążymy do redukcji zużycia energii i wody oraz emisji w naszych własnych działaniach poprzez poprawę wydajności i innowacje technologiczne. Robimy prawdziwy postęp w tych obszarach, o czym świadczą nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i związane z tym oszczędności.

Woda

Woda jest istotnym zasobem i ma kluczowe znaczenie dla zdrowia każdej żywej istoty na naszej planecie. Staramy się być odpowiedzialnym odbiorcą wody i dalej zmniejszać intensywność wody w naszych produktach. W 2022 r. Zmniejszyliśmy zużycie wody o cztery procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nasze zużycie wody w ujęciu bezwzględnym wyniosło 14,2 mld galonów w 2022 r. 


Raport Zrównoważonego Rozwoju

Dowiedz się więcej o naszych postępach i wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Raport Zrównoważonego Rozwoju