| Warszawa

Air Products i Alstom z listem intencyjnym w zakresie wdrożenia pociągów napędzanych wodorem w Czechach

Air Products, największy na świecie producent i dostawca wodoru oraz firma Alstom, światowy lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności podpisały list intencyjny dotyczący wdrożenia środków transportu zasilanych wodorem wraz z niezbędną infrastrukturą kolejową w Czechach. Współpraca partnerów wpisuje się w realizację celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład, w szczególności przez pakiet “Gotowi na 55” (Fit for 55).

Wyznaczone przez Air Products cele klimatyczne w zakresie produkcji czystej energii pochodzącej z wodoru są częścią strategii dekarbonizacji wielu sektorów gospodarki. Transport ciężki, obejmujący pociągi, autobusy i pojazdy ciężarowe wymaga natychmiastowej transformacji energetycznej.

– Partnerstwo Air Products z Alstom umożliwi realizację naszych zobowiązań w zakresie dekarbonizacji transportu w Czechach poprzez zastosowanie niskoemisyjnego wodoru. Jako największy na świecie producent wodoru wykorzystamy specjalistyczną wiedzę w zakresie produkcji i dostaw wodoru, a dodatkowo zainwestujemy w budowę infrastruktury umożliwiającej stosowanie niskoemisyjnego wodoru. Wierzymy, że wspólnie z Alstom będziemy w stanie zbudować funkcjonalną sieć kolejową wykorzystującą pociągi napędzane wodorem dowodząc, że wodór jest doskonałym paliwem do zastosowania na liniach niezelektryfikowanych. Pokażemy ponadto, że eksploatacja pociągów wodorowych jest absolutnie przyjazna dla środowiska oraz bezpieczna, a co najważniejsze, także efektywna ekonomicznie – powiedział Vlastimil Pavlíček, dyrektor ds. rozwoju biznesu w obszarze nowych technologii w Air Products w regionie Europy Środkowej i WNP.

− Podpisując porozumienie oficjalnie potwierdzamy naszą wieloletnią współpracę z firmą Air Products. Jako partnerzy podejmiemy wszelkie działania, aby przyspieszyć wprowadzenie paliwa wodorowego w transporcie kolejowym w Czechach. Alstom jest pionierem w obszarze kolejowych rozwiązań transportowych napędzanych wodorem i w tej dziedzinie mamy wiele do zaoferowania − od wiedzy i doświadczenia, po produkcję pociągów. Dzięki współpracy z Air Products możemy również dostarczać stacje tankowania wodorem, przyczyniając się do budowy infrastruktury wodorowej w naszym kraju. Kontaktujemy się w tej sprawie z samorządami, oferując wsparcie przy stworzeniu niezbędnych przepisów, których w Czechach wciąż brakuje – powiedział Dan Kurucz, dyrektor zarządzający Alstom w Czechach i Słowacji.

W Polsce firma Air Products ma za sobą pionierskie wdrożenia środków transportu publicznego zasilanych wodorem. Po zaprezentowaniu autobusu miejskiego napędzanego wodorem w Jaworznie w marcu br. wspólnie z partnerami, w tym producentem autobusów firmą Solaris, PKM Jaworzno, a także władzami miasta, firma podjęła kolejne kroki w kierunku stosowania wodoru w transporcie, tym razem kolejowym. Firma Air Products była partnerem demonstracji projektu nowoczesnej lokomotywy manewrowej wyprodukowanej przez dostawcę pojazdów szynowych PESA, przeprowadzonej w Żmigrodzie. Dostarczany przez Air Products wodór został kilkukrotnie zatankowany do pierwszej tego typu lokomotywy manewrowej w Polsce przy użyciu zaawansowanego technicznie dystrybutora. Następnie odbyły się jazdy próbne innowacyjnego pojazdu. Przeprowadzone dotychczas w Polsce testy wpisują się w ofertę firmy, nadając odpowiedni kierunek dalszym działaniom w obszarze produkcji i dostarczania wodoru na rodzimym gruncie.

W 2018 roku w Niemczech firma Alstom oddała do użytku pierwszy na świecie pociąg pasażerski napędzany wodorem. Od tego czasu pojazd był testowany w Austrii, Holandii, Szwecji i Polsce, a Francja i Włochy dokonały jego zakup. Alstom zaprezentował swój pociąg wodorowy w Czechach i na Słowacji podczas tegorocznych targów Railshow.

Firma Air Products, jako największy na świecie producent wodoru, podejmuje istotne działania mające na celu przyspieszenie transformacji energetycznej. W Czechach Air Products prowadzi działalność w zakresie produkcji, dostaw i magazynowania gazów technicznych oraz zaawansowanych technologii, w tym wytwarzania i dostaw wodoru oraz stacji tankowania. Firma koncentruje się również na nowych sposobach wykorzystania wodoru jako paliwa niskoemisyjnego we wszelkiego rodzaju pojazdach, w tym szynowych. Podczas prezentacji wyprodukowanego przez Alstom pociągu Coradia iLint w Czechach firma Air Products zapewniła możliwość uzupełniania wodoru w pojeździe z mobilnej stacji tankowania.


O firmie Air Products
Air Products (NYSE: APD) to wiodący dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową. W roku 2022 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 12,7 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 21 tysięcy utalentowanych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do realizacji celów Air Products, jakimi są tworzenie innowacyjnych rozwiązań korzystnych dla środowiska, wpisywanie się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadanie na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat. Więcej informacji pod adresem: www.airproducts.com.pl, obserwuj nas na mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter, Facebook lub Instagram

O firmie Alstom
Prowadząc społeczeństwa ku niskoemisyjnej przyszłości, Alstom opracowuje i sprzedaje rozwiązania w zakresie mobilności, które zapewniają trwałe podstawy dla przyszłości transportu. Od szybkich pociągów, metra, kolei jednoszynowych, tramwajów, po gotowe systemy, usługi, infrastrukturę, sygnalizację i mobilność cyfrową, Alstom oferuje swoim różnorodnym klientom najszerszą ofertę w branży. 150 000 pojazdów w eksploatacji komercyjnej na całym świecie świadczy o sprawdzonej wiedzy firmy w zakresie zarządzania projektami, innowacji, projektowania i technologii. W 2021 roku firma po raz jedenasty z rzędu znalazła się w indeksach Dow Jones Sustainability Indices, World and Europe. Z siedzibą główną we Francji i obecną w 70 krajach Alstom zatrudnia ponad 74 000 osób. Grupa odnotowała przychody w wysokości 15,5 mld euro za rok obrotowy kończący się 31 marca 2022 r. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę www.alstom.com.