| WARSZAWA

Firma Air Products zdobywa złoty medal EcoVadis za społeczną odpowiedzialność biznesu piąty rok z rzędu

Kontakt dla mediów :

Air Products (NYSE:APD), wiodący dostawca gazów technicznych w Polsce i na świecie, został ponownie uhonorowany Złotym Medalem EcoVadis za wyniki uzyskiwane w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Air Products otrzymuje to prestiżowe wyróżnienie po raz piąty z rzędu.

„Jesteśmy dumni z kolejnego Złotego Medalu, który firma EcoVadis przyznała firmie Air Products za wysiłki w zakresie inicjatyw w obszarze CSR. - powiedział Simon Moore, Wiceprezes Air Products ds. Relacji Inwestorskich, Relacji Korporacyjnych i Zrównoważonego Rozwoju – „Zrównoważony rozwój jest podstawą naszej działalności i strategii rozwoju. Częścią naszego wyższego celu jest łączenie ludzi w celu współpracy i opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla rozwiązywania najważniejszych światowych wyzwań energetycznych i środowiskowych oraz tworzenia miejsca pracy, w którym każdy pracownik czuje, że do niego należy i odgrywa znaczenie.” 

Otrzymanie złotego medalu EcoVadis plasuje Air Products w czołówce czterech procent wszystkich ocenianych firm.

EcoVadis ocenia i stale monitoruje zarządzanie i postęp firmy w zakresie CSR, oferując jednocześnie narzędzia do wprowadzania ulepszeń. Metodologia oceny EcoVadis obejmuje siedem wskaźników zarządzania, w ramach 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju, w czterech kategoriach: środowisko, warunki pracy i prawa człowieka, etyczne postępowanie i zrównoważone zarządzanie zamówieniami. Kryteria opierają się na wiodących standardach, takich jak Global Reporting Initiative, ONZ Global Compact oraz normie ISO 26000, i są nadzorowane przez międzynarodowy komitet naukowy. EcoVadis ocenia wyniki firmy poprzez politykę, działania i wyniki firmy, a także biorąc pod uwagę wkład zewnętrznych specjalistów i interesariuszy.

Wyróżnienie EcoVadis jest najnowszym wyróżnieniem, jakie firma Air Products otrzymała za swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. Na początku tego roku działania firmy Air Products na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez firmę Barron’s, która uznała Air Products za wiodącą firmę zorientowaną na ochronę klimatu w rankingu najbardziej zrównoważonych firm w Ameryce w 2021 roku i umieściła Air Products na 13. miejscu na liście 100 najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw. Firma Air Products została również uwzględniona w Roczniku Zrównoważonego Rozwoju Globalnego 2021 firmy S&P oraz doceniona przez Corporate Knights Clean 200, która została założona w 2016 roku i zalicza się do największych spółek notowanych na giełdzie według ich przeglądów czystej energii. Ponadto firma Air Products przez 11 kolejnych lat figurowała w indeksie Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI). Uznanie DJSI 2020/2021 plasuje firmę Air Products wśród 20% największych firm północnoamerykańskich w swojej grupie branżowej pod względem korporacyjnej wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o zaangażowaniu Air Products w zrównoważony rozwój znajduje się w najnowszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju Air Products na stronie:   2021 Sustainability Report.


O Air Products
Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych, w tym stacji zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają bogate zasoby naturalne w syngaz do produkcji wysokowartościowej energii, paliw i chemikaliów. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 8,9 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 19 tysięcy zdolnych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć naturze, wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat. Więcej informacji na stronie www.airproducts.com.pl, zapraszamy do śledzenia nas na Facebook