| Paryż

Pierwsza we Francji prezentacja pojazdów ciężarowych napędzanych wodorem: Air Products dostawcą paliwa wodorowego i mobilnej stacji napełniania

Kontakt dla mediów :

W dniach 22 i 23 września, firma Air Products, światowy lider w produkcji i dystrybucji wodoru, wzięła udział w dniach pokazowych pojazdów ciężarowych napędzanych wodorem, zorganizowanych przez region Occitanie na torze wyścigowym Albi. Firma dostarczyła i udostępniła zainteresowanym firmom mobilną stację wodorową do tankowania pojazdów ciężarowych oraz przeprowadziła stosowne szkolenie w zakresie jej użytkowania. Na koniec konferencji prasowej, firma zaprezentowała również swoje doświadczenie i know-how dotyczący rozwiązań wodorowych.  

Pierwsza we Francji prezentacja pojazdów ciężarowych napędzanych wodorem: Air Products dostawcą paliwa wodorowego i mobilnej stacji napełniania.

Po raz pierwszy we Francji, region Occitanie, przy wsparciu Ad'OCC, zorganizował na torze wyścigowym Albi dni testowe i demonstracyjne samochodów ciężarowych napędzanych wodorem. Cel był dwojaki: z jednej strony była to możliwość sprawdzenia wykonalności i opłacalności oferty pojazdów napędzanych wodorem bezpośrednio z producentami, a z drugiej strony, zobowiązanie do zaangażowania się w projekcie „Corridor H2” (Korytarz H2). Ten europejski projekt, zainicjowany przez region Occitanie, ma na celu obniżenie emisyjności transportu towarowego i pasażerskiego na osi północ/południe, od Morza Śródziemnego do Morza Północnego, poprzez wykorzystanie wodoru jako nowego paliwa odnawialnego dla pojazdów ciężarowych. 

Firma Air Products, posiadająca ponad 60-letnie doświadczenie w dziedzinie paliwa wodorowego i usług z nim związanych, jest więc oczywistym partnerem takiej operacji. Jej technologia jest już wykorzystywana na posiadanych przez nią wodorowych stacjach paliwowych w 20 krajach Europy i poza nią, a także w ponad 250 projektach na całym świecie. Na torze Albi, firma Air Products zainstalowała mobilną stację tankowania zasilaną wodorem z zaparkowanej obok wysokociśnieniowej cysterny gazowej. Firma Air Products jest mocno zaangażowana w prezentacje pojazdów napędzanych wodorem jako przyszłości zrównoważonego transportu. Dlatego też oferuje ona rozwiązania dla tego typu testów, poprzez kombinację dedykowanej przenośnej stacji tankowania dla "ciężkiego transportu" z mobilną wysokociśnieniową cysterną, umożliwiającą szybką instalację w rzeczywistych warunkach. 

Mathieu Amar, Dyrektor Generalny Air Products we Francji, był obecny na konferencji prasowej zorganizowanej 26 września, aby zaprezentować zainteresowanym stronom mobilną stację tankowania oraz możliwości i rozwiązania Air Products w zakresie zastosowań wodoru w transporcie.

„Partnerstwo z regionami Francji, w związku z wdrażaniem przez te regiony wodorowej mapy drogowej, jest ważnym priorytetem dla firmy Air Products.  Posiadamy bezkonkurencyjną wiedzę na temat wodoru, możliwości (w produkcji, sprzęcie, logistyce i usługach) oraz technologię, aby wspierać ambicje kraju, w którym jesteśmy zakorzenieni od ponad 100 lat.  Chcemy mocno inwestować w naszą działalność związaną z produkcją i dystrybucją wodoru ze źródeł odnawialnych, która będzie wspierać rozwój gospodarki wodorowej we Francji i poza nią” – powiedział Amar.  "Testy przeprowadzone w Albi to kolejny pozytywny krok w tym kierunku. Jesteśmy dumni z naszej współpracy z regionem Occitanie, AREC, Ad'Occ i torem wyścigowym Albi, podczas dni pokazowych i informacyjnych. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta będzie inspiracją dla innych projektów podobnych do projektu „Corridor H2” w całym kraju.”

Zrównoważony rozwój jest głównym elementem działalności firmy Air Products w zakresie gazów przemysłowych, technologii i zastosowań, które umożliwiają klientom zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie wydajności. Grupa poczyniła znaczne inwestycje w celu ułatwienia dostępu do infrastruktury i dostaw wodoru, w miarę jak świat zmierza w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Nasze uczestnictwo w dniach testowych w Albi było więc tego logiczną konsekwencją. Firma Air Products jest przekonana, że paliwo wodorowe jest jednym z rozwiązań zaspokajających potrzeby społeczeństwa w zakresie zrównoważonego transportu o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla. Podkreśla ona również znaczenie technologii ogniw paliwowych dla pojazdów ciężarowych w porównaniu do pojazdów elektrycznych. Wybór wodoru jako paliwa pozwala na szybsze tankowanie, większy zasięg pojazdów oraz transport większych ładunków dzięki mniejszej masie ogniw paliwowych. Firma Air Products przyspieszy również przekształcenie własnej floty samochodów ciężarowych na pojazdy wodorowe. Faza testowa ma się rozpocząć w roku 2022.


O Air Products
Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych, w tym stacji zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają bogate zasoby naturalne w syngaz do produkcji wysokowartościowej energii, paliw i chemikaliów. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 8,9 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 19 tysięcy zdolnych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć naturze, wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat. Więcej informacji na stronie www.airproducts.com.pl, zapraszamy do śledzenia nas na Facebook