| WARSZAWA

Air Products inicjuje Pierwszy Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w firmie, który zbiega się z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju

Kontakt dla mediów :

W tym tygodniu kadra zarządzająca firmy Air Products zebrała się, aby podzielić się wiedzą i zachęcać do działań w takich dziedzinach, jak wodór dla mobilności, wychwytywanie dwutlenku węgla, transformacja energetyczna oraz różnorodność, integracjia i przynależność.

Inicjatywa ta stanowi część działań Air Products związanych z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju, w czasie którego odbywają się spotkania zespołów z wielu krajów europejskich z liderami i ekspertami firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jej uruchomienie pokrywa się w czasie z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju , który ma swoje miejsce we wrześniu, oraz którego zadaniem jest wspieranie działań promujących zrównoważony rozwój. 

Air Products, wiodąca firma w branży gazów przemysłowych, jest liderem pozytywnych zmian dzięki swojemu podejściu do zrównoważonego rozwoju, które określa mianem Rozwój-Ochrona-Ludzie (Grow-Conserve-Care). Przez ostatni rok, pomimo światowej pandemii, odniosła ona imponujące osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Prezes Air Products w Europie i Afryce, Ivo Bols, rozpoczął  tygodniowe spotkanie, mówiąc o „zrównoważonym wzroście na rzecz zrównoważonej przyszłości na świecie”. Towarzyszył mu Prezes i Dyrektor Naczelny firmy, Seifi Ghasemi oraz Simon Moore, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Relacji Korporacyjnych i Zrównoważonego Rozwoju. 

Pan Bols powiedział: „Wspólnie w Europie i poza nią stoimy w obliczu palących wyzwań związanych z energią i ochroną środowiska, które można podjąć tylko wtedy, gdy przekroczymy granice oraz będziemy współpracować w celu wdrażania istniejących i nowych rozwiązań. 

„Naszym nadrzędnym celem w Air Products jest współpraca ludzi w rozwiązywaniu  najważniejszych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w energetyce i środowisku naturalnym na świecie. 

„Ten duch partnerstwa pozwolił nam już wesprzeć naszych klientów w osiągnięciu znacznych redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Firma Air Products realizuje również rzeczywiste, konkretne projekty, jak łączna inwestycja w wysokości 7 mld USD, zapewniająca 650 ton ekologicznego wodoru dziennie, zasilającego transport na całym świecie”.

Vaclav Harant, Wiceprezes na Europę Środkową, Rosję i WNP powiedział: „Wprowadzenie inicjatywy Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w Polsce jest doskonałą okazją do zjednoczenia działań całej firmy i wspierania ciągłego zaangażowania w realizację programu zrównoważonego rozwoju, poprzez nasze trzy filary: Rozwój, Ochronę i Ludzi. Proces ten wspiera zarząd firmy, co uwidacznia się w pracy naszych zespołów w Polsce, w całej Europie i na całym świecie, każdego dnia.” 

Ostatni Raport Zrównoważonego Rozwoju Air Products z 2021 roku ujawnia zarówno pozytywne działania, jak i rygorystyczne cele na przyszłość w odniesieniu do trzech głównych filarów zrównoważonego rozwoju: 

Więcej informacji na temat podejścia firmy Air Products do zrównoważonego rozwoju i jego działań można znaleźć na stronie: www.airproducts.com lub www.airproducts.com.pl.


O firmie Air Products
Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych, w tym stacji zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają bogate zasoby naturalne w syngaz do produkcji wysokowartościowej energii, paliw i chemikaliów. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 8,9 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 19 tysięcy zdolnych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć naturze, wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat.