| Warszawa

Air Products ogłasza wielomiliardową inwestycję w budowę zeroemisyjnego kompleksu energetyczno-wodorowego w Edmonton, Alberta, Kanada

Kontakt dla mediów :

Firma Air Products (NYSE:APD), światowy lider w produkcji wodoru oraz jej spółka zależna Air Products Kanada Ltd., we współpracy z rządem Kanady i prowincją Alberta, ogłosiła dziś plan o wartości miliarda dolarów, mający na celu zbudowanie nowego, przełomowego kompleksu energetyczno-wodorowego, tym samym przekształcając Edmonton, w stanie Alberta, w centrum gospodarki wodorowej zachodniej Kanady oraz wyznaczając firmę Air Products jako operatora najbardziej konkurencyjnej i neutralnej węglowo sieci wodorowej na świecie. 

W przyjętej przez Kanadę strategii dywersyfikacyjnej na rzecz czystej energii oraz w powstałych ramach prawnych wyraźnie widać, że wodór jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. Zgodnie z tą wizją, firma Air Products rozpoczęła w 2018 roku prace nad powstaniem światowej skali kompleksu energetycznego w Edmonton, który rozpocznie się od innowacyjnej inwestycji o wartości 1,3 mld dolarów kanadyjskich (CAD) w zeroemisyjny zakład produkcji i skraplania wodoru, mający  rozpocząć działanie w 2024 roku. Projekt ten został zatwierdzony przez Zarząd firmy Air Products, pod warunkiem ostatecznego zawarcia umów przewidzianych w podpisanych protokołach ustaleń między firmą Air Products a władzami Kanady oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń. Jest on również zgodny ze strategią rozwoju firmy Air Products, polegającą na realizacji globalnych megaprojektów, które umożliwiają osiągnięcie czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Projekt ten opiera się na innowacyjnym połączeniu powszechnie uznanych technologii w celu rozpoczęcia ambitnego procesu przejścia do neutralności węglowej. Plan zakłada wykorzystanie bogatych i tanich zasobów naturalnych Kanady, jej rozległej infrastruktury, wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz ducha innowacji, tak aby być przykładem dla innych na całym świecie.   

„Szczerze doceniamy wsparcie rządu Kanady, rządu Alberty, Invest Alberta, burmistrza Edmonton i Edmonton Global. Jesteśmy dumni z rozszerzenia naszej obecności w tym dynamicznie rozwijającym się regionie, który posiada wizję dekarbonizacji odpowiadającą naszym podstawowym wartościom” – powiedział Seifi Ghasemi, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Air Products. „Zrównoważony rozwój to nasza droga do rozwoju i główny cel działalności firmy Air Products każdego dnia, na całym świecie. Będąc inicjatorem oraz inwestując w ten innowacyjny, przełomowy projekt, torujemy drogę dla wodoru z Edmonton, aby zaspokoić potrzeby przemysłowe i transportowe w całej zachodniej Kanadzie. Nasz wysoce zintegrowany projekt stanie się wzorcem dla produkcji gazów atmosferycznych, wodoru i energii o zerowej wartości netto, zgodnie z założonymi przez nas strategiami rozwoju.”

Będąc inicjatorem oraz inwestując w ten innowacyjny, przełomowy projekt, torujemy drogę dla wodoru z Edmonton, aby zaspokoić potrzeby przemysłowe i transportowe w całej zachodniej Kanadzie. Nasz wysoce zintegrowany projekt stanie się wzorcem dla produkcji gazów atmosferycznych, wodoru i energii o zerowej wartości netto, zgodnie z założonymi przez nas strategiami wzrostu.

Seifi Ghasemi, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Air Products

„Jako światowy lider w produkcji wodoru, Air Products koncentruje się na dostarczaniu konkurencyjnych rozwiązań dla naszych Klientów. Połączenie wielu zakładów, najnowocześniejszych technologii, naszego istniejącego, 55-kilometrowego rurociągu przesyłu wodoru Alberta Heartland, naszej wiedzy w zakresie realizacji projektów, oraz dotychczasowych, niezawodnych działań, będzie stanowiło punkt odniesienia dla konkurencyjnego wodoru, dającego wsparcie dla rozwoju Alberty przez wiele lat” – powiedział dr Samir J. Serhan, Dyrektor Operacyjny firmy Air Products. „Firma Air Products ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie paliw wodorowych na całym świecie i patrzymy z entuzjazmem na rozwój rynku w Kanadzie”.

„Nasz powszechnie uznany zespół w Edmonton jest dumny z wyjątkowych wyników w zakresie bezpieczeństwa i niezawodnych działań” — powiedziała Rachel Smith, Wiceprezes Air Products w Kanadzie. „Zamierzamy w pełni utrzymać naszą ugruntowaną pozycję dzięki budowie nowego zakładu, a jednocześnie stworzyć dobrze płatne miejsca pracy w regionie Edmonton. W ramach projektu, do produkcji zeroemisyjnego wodoru w nowym kompleksie, zostaną wykorzystane zasoby gazu ziemnego Alberty, tym samym zmniejszając szkodliwy wpływ sektora rafineryjnego na środowisko naturalne i ułatwiając przyszły rozwj gospodarki wodorowej w Edmonton oraz okręgu Alberta Industrial Heartland”.

Jason Kenney, Premier Alberty, powiedział: „Alberta jest liderem w dziedzinie redukcji emisji i odpowiedzialnego rozwoju energii. Połączenie konkurencyjnych podatków, obfitych zasobów naturalnych i innowacji powoduje, że Alberta przyciąga nowe inwestycje wiodących firm na świecie, takich jak Air Products, które pragną rozwijać swoją działalność w naszej prowincji. Świadczy o tym również szybki sukces Invest Alberta, której celem jest promowanie naszej prowincji jako miejsca międzynarodowych inwestycji, dającego wiele nowych i atrakcyjnych możliwości, oraz bazując na doświadczeniu i wiedzy naszego regionu”.

„Ponieważ konsumenci i inwestorzy oczekują produktów o niższej emisyjności, nadal będziemy wspierać Kanadyjczyków i przedsiębiorstwa, które mają ambicję wykorzystania tych możliwości, tworzenia dobrych miejsc pracy, równocześnie pomagając Kanadzie osiągnąć cel neutralności klimatycznej do końca 2050”, powiedział François-Philippe Champagne, Minister Innowacji, Nauki i Przemysłu Kanady. Jesteśmy zawsze gotowi do działania i współpracy razem z lokalnymi, prowincyjnymi, a także biznesowymi partnerami, aby osiągnąć te cele. Dzisiejsza deklaracja firmy Air Products pokazuje, że polityka rządu przyciąga inwestycje w sektorze energetycznym Kanady i zapewnia, że pracownicy i pomysłowość Alberty odgrywają kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym Kanady”.

Seamus O’Regan Jr., Minister Zasobów Naturalnych, powiedział: „Nadchodzi era wodoru. To paliwo niskoemisyjne, które doprowadzi nas do neutralności klimatycznej. Dzięki tej możliwości powstaną tysiące miejsc pracy i zostaną wykorzystane umiejętności oraz fachowa wiedza pracowników Alberty, powodując, że Kanada stanie się liderem światowego rynku wodoru. Współpracując z Albertą i Air Products w Kanadzie, tworzymy niskoemisyjną przyszłość energetyczną, która nie pozostawia nikogo w tyle”.

Don Iveson, Burmistrz Edmonton, powiedział: „Projekt ten jest kluczowym etapem dla niskoemisyjnej przyszłości Edmonton. Dzięki  fachowej wiedzy w dziedzinie energii, w regionie metropolii Edmonton będzie można produkować ciekły wodór, który będzie następnie wykorzystywany do napędzania autobusów miejskich oraz innych środków transportu w zachodniej Kanadzie, a który ostatecznie stanie się lukratywnym towarem eksportowym. 2500 miejsc pracy w budownictwie, znaczne dochody z podatków lokalnych i inne dodatkowe korzyści będą stanowić olbrzymią wartość w nadchodzących dziesięcioleciach, w kontekście odrodzenia gospodarki po COVID. Wraz z naszymi sąsiadami z Edmonton Region Hydrogen Hub wykorzystaliśmy przewagę konkurencyjną Północnej Alberty, aby stymulować wzrost gospodarki wodorowej. Jednocześnie skupiając się na regionalnym dobrobycie i transformacji energetycznej, zespół w Edmonton Global od wielu miesięcy ściśle współpracuje z firmą Air Products, przynosząc wiele korzyści dla naszej społeczności”.

David Knif Legg, Dyrektor Generalny Invest Alberta Corporation, powiedział: „Przyszłość neutralności klimatycznej leży w rękach inżynierów, przedsiębiorców, inwestorów i firm, takich jak Air Products. Cieszymy się z rozszerzenia działalności firmy Air Products w Albercie i z niecierpliwością oczekujemy współpracy z uznanym na całym świecie zespołem Seifi'ego, który tworzy miejsca pracy, inwestycje i innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji zeroemisyjnego wodoru oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Albercie”.

Air Products wdroży zaawansowaną technologię wodorową oraz innowacyjny projekt, aby zapewnić zeroemisyjność. Nowy zakład wychwyci ponad 95 procent dwutlenku węgla (CO2) z zasobów gazu ziemnego będącego surowcem i  następnie bezpiecznie składował go z powrotem pod ziemią. Energia elektryczna zasilana wodorem zrekompensuje pozostałe pięć procent emisji. Kompleks czystej energii pomoże klientom branży rafineryjnej i petrochemicznej, obsługiwanych przez rurociąg wodorowy  Heartland Hydrogen Pipeline firmy Air Products, zmniejszyć intensywność emisji dwutlenku węgla. Kompleks ten jest również pierwszym zakładem w Albercie wykorzystującym wodór na szerszą skalę, umożliwiając produkcję ciekłego wodoru jako paliwa bezemisyjnego dla sektoru transportu oraz wytwarzanie czystej energii elektrycznej. Oczekuje się, że będzie to miało pozytywny wpływ na obniżenie emisji dwutlenku węgla w regionie Alberta.

Firma Air Products, obecnie wiodący dostawca wodoru w Kanadzie, rozważa także dalsze inwestycje w istniejące i nowe instalacje wodorowe w Albercie i w całej Kanadzie, pomagając Klientom w poprawie ich wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie wzmacniając gospodarkę wodorową i przemiany energetyczne w Kanadzie. Wybór Edmonton jako miejsca projektu był wyborem strategicznym, dającym możliwość rozbudowy kompleksu energetycznego, a tym samym zwiększania zdolności produkcyjnych zeroemisyjnego wodoru, w celu zaspokojenia rosnącego popytu. Obecna sieć rurociągów wodorowych Heartland Hydrogen Pipeline firmy Air Products została zaprojektowana z myślą o rozwoju i ma możliwość ponad trzykrotnego zwiększenia wolumenu dostaw. 

Nowy, zeroemisyjny kompleks energii wodorowej jest zgodny ze strategią rozwoju firmy Air Products, polegającą na realizacji globalnych megaprojektów umożliwiających przejście do czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Firma Air Products oraz jej spółka zależna Air Products Kanada Ltd., we współpracy z rządem Kanady i prowincją Alberta, ogłosiła dziś plan o wartości miliarda dolarów, mający na celu zbudowanie nowego, przełomowego kompleksu energetyczno-wodorowego.

Zakład wodorowy firmy Air Products w Albercie jest zaprojektowany z myślą osiągnięcia ponad 1500 ton produkcji wodoru dziennie oraz wychwycenie ponad trzech milionów ton CO2 rocznie. W pierwszym etapie, Air Products zbuduje, będzie właścicielem oraz będzie zarządzać nowym, zeroemisyjnym kompleksem wodorowym, składającym się z:

  • Zakładu produkcji wodoru metodą reformingu autotermicznego (Auto-Thermal Reformer - ATR) na skalę światową, wyposażonego w technologię Haldor Topsoe oraz zbudowanego na dużym terenie projektowym w Edmonton, z możliwością dalszej rozbudowy;
  • Wychwytywania dwutlenku węgla, umożliwiającego 95-procentowe usunięcie CO2 powstałego w zakładzie. CO2 będzie trwale wychwytywany przez firmę Wolf Carbon Solutions, należącą do i zarządzaną przez Alberta Carbon Trunk Line;
  • Elektrowni zasilanej w 100% wodorem, z turbinami NovaLT16 dostarczanymi przez Baker Hughes, w celu wytworzenia czystej energii elektrycznej dla całego zakładu oraz eksportu do sieci, kompensując w ten sposób pięć procent pozostałego CO2 i tym samym spełniając wymagania projektowe dla zeroemisyjnego zakładu wodoru; 
  • Zakładu skraplania wodoru, o zdolności produkcyjnej 30 ton dziennie, zaprojektowanego przez firmę Air Products, będącego pierwszym zakładem na taką skalę na świecie oraz zapewniającym czysty wodór rozwijającym się rynkom przemysłowym i transportowym zachodniej Kanady;
  • Ogólnoświatowego zakładu rozdziału powietrza, zaprojektowanego przez firmę Air Products w celu wspierania technologii ATR oraz wytwarzania czystego ciekłego tlenu i azotu na rynek gazów przemysłowych; oraz
  • Połączenia z Air Products istniejącej sieci rurociągów wodorowych Alberta Heartland, w celu zwiększenia niezawodności i stopniowego obniżenia emisyjności całej sieci.

Zakład skraplania wodoru będzie odgrywać kluczową rolę w rozwijającej się gospodarce wodorowej w całej zachodniej Kanadzie. Wodór przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie zrównoważonego transportu, zwłaszcza w przypadku pojazdów ciężarowych, w których wodór przewyższa inna technologie.  Uważa się, że zastosowanie wodoru jako paliwa w trudnych warunkach ma znaczną przewagę technologiczną nad pojazdami z napędem elektrycznym, ze względu na cykle robocze tych pojazdów, zwłaszcza w przypadku skrajnych warunków klimatycznych Kanady. Wodór jako paliwo transportowe najbardziej odzwierciedla tradycyjne doświadczenie konsumentów z paliwami stosowanymi w transporcie, a firma Air Products od kilkudziesięciu lat jest pionierem w tej dziedzinie. Technologie firmy są wykorzystywane w ponad 1,5 miliona tankowaniach rocznie w 20 krajach, a firma Air Products jest zaangażowana w ponad 250 projektach.

Jako największy na świecie producent wodoru, Air Products ma doświadczenie w całym łańcuchu wartości wodoru i aktywnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez budowanie, posiadanie i obsługę największych na świecie projektów w zakresie produkcji, zgazowania, wychwytywania dwutlenku węgla, transportu i tankowania paliwa. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w zakresie wodoru w ponad 50 krajach, firma Air Products dysponuje sprawdzoną wiedzą i możliwościami, dzięki którym wodór może być wytwarzany przy użyciu wszystkich dostępnych metod produkcji, a także może być w sposób bezpieczny, niezawodny i ekonomiczny, dystrybuowany jako zeroemisyjne paliwo o coraz większym znaczeniu.  

Firma Air Products Kanada prowadzi obecnie trzy zakłady produkcji wodoru w Albercie oraz 55-kilometrowy rurociąg wodorowy w okręgu przemysłowym Alberta Industrial Heartland. Firma zarządza również zakładem produkcji wodoru, siecią rurociągów o długości 30 km oraz zakładem skraplania w mieście Sarnia, w stanie Ontario. Air Products posiada doskonałe osiągnięcia w kwestiach bezpieczeństwa i może pochwalić się bezwypadkową obsługą ponad 1100 kilometrów rurociągów wodorowych na całym świecie. 

Więcej szczegółowych informacji na temat projektu na stronie: www.airproducts.com/bluebutbetter


O Air Products 
Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych, w tym stacji zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają bogate zasoby naturalne w syngaz do produkcji wysokowartościowej energii, paliw i chemikaliów. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 8,9 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 19 tysięcy zdolnych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć naturze, wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat. Więcej informacji na stronie www.airproducts.com.pl, zapraszamy do śledzenia nas na Facebook.