Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Eric Guter

Wiceprezes ds. rozwiązań wodorowych dla mobilności

Eric Guter jest wiceprezesem ds. rozwiązań wodorowych dla mobilności. Odpowiada w firmie za rozwój regionalny działu rozwiązań wodorowych dla mobilności w obu Amerykach oraz za globalny zespół zajmujący się rozwiązaniami wodorowymi dla mobilności i jego poczynania, przyczyniając się do rozwoju, zwiększenia zyskowności i doskonałości operacyjnej.

Po sześcioletniej rekrutacji do Marynarki Wojennej USA Eric Guter rozpoczął pracę w firmie Air Products w 1995 r. w Kalifornii i uruchomił zakład produkcji wodoru w Wilmington. Następnie odpowiadał w Air Products za dział rafinerii w zakresie produkcji wodoru dla krajowych i globalnych partnerów rafineryjnych. E. Guter następnie przeniósł się do obszaru działalności komercyjnej, przyjmując obowiązki o rosnącej odpowiedzialności, w tym za bilans zysków i strat, kontrakty z klientami i relacje z dostawcami w Kalifornii. W 2015 r. został dyrektorem generalnym działu HyCO w regionie zachodnim, a w 2019 r. dyrektorem wykonawczym Americas Growth Platforms.

Eric Guter ukończył zarządzanie biznesem i ukończył studia MBA na Pepperdine University.

12/2020