Odzyskiwanie wodoru do zastosowań przemysłowych

Korzystanie z membran wodorowych PRISM®

Membrany wodorowe PRISM® służą do odzyskiwania cząsteczek wodoru utraconych w pętlach reakcyjnych lub w strumieniach gazów wylotowych. Membrany PRISM® selektywnie oddzielają molekuły wodoru przez membranę, odrzucając jednocześnie niepożądane produkty gazowe. Ulepszony strumień wodoru może być wykorzystywany do zasilania pętli reakcyjnych lub obróbki wodorem, co pozwala zaoszczędzić na kosztach wytwarzania lub zakupu wodoru. Przyrostami produkcji i obrotami można łatwo zarządzać za pomocą prostych zaworów. Urządzenia pasywne nie wymagają konserwacji ani wymiany części i przetwarzają strumienie gazu przez wiele lat.

Uszlachetnianie wodoru za pomocą membran Prism

Systemy membran wodorowych PRISM® odzyskują wodór i dostosowują strumienie gazu syntezowego, co zwiększa wydajność rafinerii ropy naftowej, zakładów petrochemicznych i zakładów przetwarzania amoniaku. W pętlach reakcji, w których mieszaniny gazów są wielokrotnie zmieniane, membrany wodorowe PRISM® kontrolują gromadzenie się obojętnych produktów ubocznych. Uszlachetniony wodór jest odpowiedni dla strumienia zasilającego. 

Z ZASTOSOWANIEM ADSORPCJI ZMIENNOCIŚNIENIOWEJ WODORU

Wykorzystanie adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) to kolejna dobrze ugruntowana technologia odzyskiwania cząsteczek wodoru występujących w wielu strumieniach gazu wylotowego rafinerii i dużych zakładów chemicznych. PSA to zadziwiająca technologia, która usuwa wiele zanieczyszczeń z gazu zawierającego H2 w jednym etapie i może wytwarzać bardzo czysty produkt H2 zawierający> 99,9 do 99,999% obj. H2. 

Dowiedz się więcej o membranach wodorowych PRISM®

Skontaktuj się z naszymi wykwalifikowanymi ekspertami technicznymi, aby sprawdzić, czy Twój zakład skorzysta na wdrożeniu układu membranowego do odzyskiwania wodoru.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI