Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Oil Refinery

Odzyskiwanie wodoru do zastosowań przemysłowych

Korzystanie z membran wodorowych PRISM®

Membrany wodorowe PRISM® służą do odzyskiwania cząsteczek wodoru utraconych w pętlach reakcyjnych lub w strumieniach gazów wylotowych. Membrany PRISM® selektywnie oddzielają molekuły wodoru przez membranę, odrzucając jednocześnie niepożądane produkty gazowe. Ulepszony strumień wodoru może być wykorzystywany do zasilania pętli reakcyjnych lub obróbki wodorem, co pozwala zaoszczędzić na kosztach wytwarzania lub zakupu wodoru. Przyrostami produkcji i obrotami można łatwo zarządzać za pomocą prostych zaworów. Urządzenia pasywne nie wymagają konserwacji ani wymiany części i przetwarzają strumienie gazu przez wiele lat.

Z zastosowaniem adsorpcji zmiennociśnieniowej wodoru

Wykorzystanie adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) to kolejna dobrze ugruntowana technologia odzyskiwania cząsteczek wodoru występujących w wielu strumieniach gazu wylotowego rafinerii i dużych zakładów chemicznych. PSA to zadziwiająca technologia, która usuwa wiele zanieczyszczeń z gazu zawierającego H2 w jednym etapie i może wytwarzać bardzo czysty produkt H2 zawierający> 99,9 do 99,999% obj. H2.