Odlewnia żeliwa sferoidalnego otrzymuje wsparcie w okresie gwałtowanego wzrostu cen koksu

Modernizacja technologii żeliwiaków szybko zwraca się w uzyskanych oszczędnościach

Operator żeliwiaka dokonuje rewizji wcześniejszego tempa zastępowania koksu

Analiza przetargowa pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze hut

Rozwiązywanie problemów związanych z odlewaniem stali