Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Tanker ship and petrochemical oil refinery

Membrany PRISM® dla gazów procesowych i przemysłowych

Membrany PRISM®, przeznaczone do stosowania a gazami procesowymi, stanowią integralną część instalacji przemysłowych na całym świecie. Membrany PRISM® do separacji wodoru są używane do obróbki bogatych w wodór strumieni w pętlach syntezy amoniaku, w zakładach petrochemicznych i rafineriach ropy naftowej.

Nasza oferta

ap0001-plant
Membrany PRISM® do gazu procesowego

Oparte na membranach systemy odzyskiwania i oczyszczania gazu procesowego stanowią ekonomiczne i trwałe rozwiązanie przeznaczone do rafinacji i stosowania w zakładach petrochemicznych. Zastosowania obejmują odzyskiwanie wodoru i jego oczyszczanie, oczyszczanie tlenku węgla i regulację proporcji gazu syntezowego. Wszystkie systemy są dostarczane na platformach o niewielkiej powierzchni i mają niskie wymagania w zakresie konserwacji lub uwagi ze strony operatora. 

ap0030-gas-mixtures
Membrany PRISM® do gazów przemysłowych

Air Products projektuje i produkuje duże systemy membran PRISM® do wytwarzania azotu i oczyszczania mieszanin gazów, które są montowane na platformach i wykorzystywane w branży gazowej i naftowej, zakładach produkcji amoniaku, zakładach chemicznych i rafineriach ropy naftowej. 

Studium przypadku

Zespoły inżynieryjne z firm Permea i Air Products zaprojektowały i wdrożyły wydajny, niskociśnieniowy system separacji wodoru, wykorzystywany w produkcji glikolu. Zobacz, jak wykorzystali separatory PB6050 do budowy tego unikatowego systemu separacji wodoru.