Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
A biogas plant with corn field

Membrany PRISM® do wzbogacania biogazu

Korzystanie z separatorów membranowych PRISM

Biogaz powstaje w wyniku rozkładu substancji organicznych, podczas którego uwalniany jest metan i dwutlenek węgla. Powstały gaz jest zbierany i poddawany procesom kontrolowanym, np. w komorach fermentacji beztlenowej lub lagunach osadowych, gdzie jest oczyszczany w celu usunięcia CO₂ i innych gazów obojętnych, pozostawiając oczyszczony strumień biometanu. W naszej ofercie znajdują się różnej wielkości membrany PRISM®, dzięki którym proces produkcji jest prosty i wydajny.