Membrany PRISM® do wzbogacania biogazu

Korzystanie z separatorów membranowych PRISM

Biogaz powstaje w wyniku rozkładu substancji organicznych, podczas którego uwalniany jest metan i dwutlenek węgla. Powstały gaz jest zbierany i poddawany procesom kontrolowanym, np. w komorach fermentacji beztlenowej lub lagunach osadowych, gdzie jest oczyszczany w celu usunięcia CO₂ i innych gazów obojętnych, pozostawiając oczyszczony strumień biometanu. W naszej ofercie znajdują się różnej wielkości membrany PRISM®, dzięki którym proces produkcji jest prosty i wydajny.
Pobierz broszurę informacyjną prezentującą biogaz PRISM®

Czy są Państwo zainteresowani membranami PRISM® dla swojego systemu?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI