Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
APEX truck

Tymczasowe rozwiązania gazowe

Bezpieczne, niezawodne i szybkie dostarczanie gazu do wybranej lokalizacji

W przypadku wystąpienia krótkookresowego lub awaryjnego zapotrzebowania na dostarczanie gazu przemysłowego, zwłaszcza podczas uruchomień, okresów szczytowego popytu, planowanych lub nieplanowanych działań konserwacyjnych oraz modernizacji instalacji orurowania, klienci potrzebują szybkiej pomocy w celu zachowania ciągłości pracy i wydajności. Od ponad 40 lat klienci polegają na usługach APEX (Air Products Express Services) w celu bezpiecznego, niezawodnego i szybkiego tymczasowego dostarczania wodoru i azotu. Możemy również dostarczyć argon, tlen i hel w zależności od wymagań klienta.