Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Holding the World up

Nasz cel i strategia

Air Products Głównym celem jest zbliżanie ludzi
Współpracować i wprowadzać innowacje w rozwiązaniach dla największych na świecie
Znaczących wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem energii i środowiska.


Realizujemy nasze cele dzięki naszej strategii biznesowej i naszym wysiłkom na rzecz ochrony środowiska i troski o naszych interesariuszy. To są podstawowe koncepcje naszego podejścia do rozwoju zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój jest wpisany w naszą strategię biznesową, która koncentruje się na obsłudze rynków energetycznych, ochrony środowiska i rynków wschodzących. Nasza strategia znajduje odzwierciedlenie w produktach, technologiach i usługach, które oferujemy oraz w projektach, które realizujemy. Nasze produkty i technologie są wspierane przez nasze zdolności innowacyjne i nasze pragnienie współpracy w zakresie rzeczywistych rozwiązań dla naszych klientów i całego świata. Naszą podstawową kompetencją jest zdolność do tworzenia, wdrażania, posiadania i obsługi złożonych instalacji procesowych, które mogą przekształcić lokalne gospodarki.

Gazy przemysłowe - niezbędne we współczesnym świecie

Gazy przemysłowe są używane do produkcji materiałów, które trafiają do naszych domów i firm, samochodów i paliw, opieki zdrowotnej, żywności i innych. Ich zastosowanie pomaga także firmom z wielu branż w poprawie wydajności, zmniejszeniu zużycia energii i obniżeniu emisji.

Na przykład nasze palniki tlenowo-paliwowe umożliwiają producentom szkła i metali efektywne wykorzystywanie tlenu w procesach produkcyjnych, zmniejszając w ten sposób ilość potrzebnego paliwa i emisję tlenków azotu (NOx). Nasze gazy i technologie również przyczyniają się do gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiając wykorzystanie lub recykling zasobów i zmniejszając emisje do środowiska.

Jako największy na świecie dostawca wodoru, dostarczamy olbrzymie ilości wodoru do rafinerii ropy naftowej w celu obniżenia zawartości siarki i umożliwiamy produkcję benzyny czystszej i paliw Diesla, znacznie zmniejszając emisję zanieczyszczeń przez pojazdy na całym świecie. Jesteśmy także liderem w dziedzinie wodoru w zakresie mobilności i infrastruktury paliwowej oraz wspieramy gospodarkę wodorem i transformację energetyczną w wielu regionach świata. Ponadto pozostajemy liderem w dziedzinie urządzeń do skraplania gazu ziemnego, instalacji do oddzielania powietrza oraz urządzeń do odzyskiwania i oczyszczania węglowodorów.

Reagowanie na światowe zapotrzebowanie na czystą energię i materiały

Nasze technologie w zakresie gazyfikacji, wychwytywania węgla i wodoru dla potrzeb mobilności i transformacji energii stawiają nas w centrum jednego z największych globalnych wyzwań i możliwości, które obecnie spełniają: zaspokojenia światowego zapotrzebowania na czystą energię i materiały przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. W rezultacie opracowujemy i realizujemy jedne z największych i najbardziej złożonych projektów w historii Air Products, realizując jednocześnie nasze podstawowe wartości, takie jak bezpieczeństwo i uczciwość oraz zapewniając naszym klientom niezawodność i doskonałość w działaniu.

Gazyfikacja
Uważamy, że gazyfikacja jest jednym z wielu narzędzi niezbędnych, aby pomóc krajom i klientom w zaspokojeniu rosnącego na świecie zapotrzebowania na czystsze, zrównoważone substancje chemiczne i materiały. Wykorzystując naszą wiodącą technologię gazyfikacji w ramach światowej klasy projektów, Air Products wspiera rozwój na całym świecie poprzez bezpośrednie i pośrednie rozwijanie lokalnych gospodarek i umożliwia przekształcanie dużych, lokalnych zasobów w cenne substancje chemiczne i materiały.

Wychwytywanie węgla
Redukcja emisji dwutlenku węgla jest kluczowym elementem Air Products strategii rozwoju i celów zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że wychwytywanie dwutlenku węgla to niezbędny i skuteczny sposób radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi i niezbędny do osiągnięcia celów klimatycznych w Paryżu i nie tylko. Jednocześnie rozumiemy, że wdrożenie wychwytywania dwutlenku węgla wymaga wspierających zasad i korzystnej ekonomii projektów oraz silnej współpracy z rządami i naszymi klientami.

Wodór dla mobilności
Jako największy na świecie producent wodoru, Air Products ma doświadczenie w całym łańcuchu wartości wodoru. Dysponujemy możliwościami i wiedzą umożliwiającą wytwarzanie wodoru za pomocą wszystkich dostępnych metod produkcji oraz dystrybucję i dozowanie tego coraz ważniejszego paliwa. Oczekujemy, że wodór będzie odgrywać coraz istotniejszą rolę w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa w zakresie zrównoważonego transportu, zwłaszcza w przypadku pojazdów ciężarowych, w których wodór przewyższa inne technologie.