Oszczędzanie wody

 

Air Products nie może obsługiwać obiektów bez odpowiedniego dopływu wody. Ta rzeczywistość sprawia, że jesteśmy dobrymi szafarzami wody. Używamy wody głównie do chłodzenia, wytwarzania wodoru za pomocą procesu reformingu parowo-metanowego (SMR) oraz dostarczania pary i wody do naszych klientów. Para wodna jest produktem ubocznym naszych SMR i ma znaczącą przewagę nad wydajnością energetyczną i związanymi z tym korzyściami dla środowiska w porównaniu z parą wytwarzaną w kotłach.

Ze względu na te zastosowania zużycie wody przez nas związane jest ściśle z energią. dlatego poprawa efektywności energetycznej może również zmniejszyć zużycie wody. Zaoszczędziliśmy także wodę, usprawniając działanie wież chłodniczych i przechodząc na odzyskaną szarą wodę w naszych zakładach, zwłaszcza w Południowej Kalifornii, gdzie woda jest narażona na działanie wody. Szacujemy, że we wszystkich zakładach w 2020 r. 7% wody pochodziło z recyklingu.

W 2016 r. Firma Air Products ustaliła cel zmniejszenia zużycia wody o 5% według wskaźnika do 2020 r. W stosunku do poziomu bazowego z 2015 r. Osiągnęliśmy ten cel w 2017 roku i nadal poprawiamy wydajność wody w kolejnych latach, zmniejszając nasze zużycie wody o 4% w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku, co daje łączną redukcję o 26% w stosunku do roku bazowego.

Nasze zużycie wody w ujęciu bezwzględnym spadło do 14,5 mld galonów w 2020 r. Ze względu na zwiększony recykling wody i niższe zapotrzebowanie na energię. Dodatkowe dane dotyczące poboru, zużycia i odprowadzania wody znajdują się w indeksie treści GRI niniejszego raportu.

Water Consumed 

Od 2009 r. Osiągnęliśmy znaczący postęp w zmniejszaniu intensywności zużycia wody w zakładach ASU i HyCO i nadal będziemy to robić poprzez poprawę efektywności energetycznej i projekty ochrony, które będą koncentrować się na obszarach, na których woda jest narażona na stres. Będziemy również nadal pogłębiać naszą wiedzę na temat wody wymaganej do realizacji naszych megaprojeków i identyfikować obszary, w których możemy osiągnąć znaczący postęp w dziedzinie oszczędzania wody.