Zrozumienie naszego wpływu na środowisko

 

Produktywność węgla jest miarą tego, ile wartości generuje zużycie energii. Pracujemy nad poprawą naszej wydajności węglowej za pomocą kilku mechanizmów, takich jak: poprawa efektywności energetycznej naszych procesów produkcyjnych i dystrybucji produktów; zwiększenie wykorzystania odnawialnej energii; wykorzystanie możliwości dalszego wykorzystania naszej technologii i doświadczenia w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla; oraz umożliwienie naszym klientom i ich klientom unikania emisji CO₂. Poniżej przedstawiono wzrost wydajności emisji dwutlenku węgla do roku 2020, a także poprawę efektywności, intensywności i kosztów, której uniknięto od roku bazowego 2015.