Oszczędzanie energii i efektywność energetyczna

 

Zużycie energii jest najważniejszą zmienną w kosztach naszych procesów produkcyjnych. Uważnie śledzimy i zarządzamy zakupami energii, a nasze programy ochrony skupiają się na ciągłym podnoszeniu wydajności energetycznej w naszych zakładach, zwłaszcza w większych obiektach.

Nasze całkowite zużycie energii w całej naszej firmie w 2020 r. Wyniosło 48.2 terawatogodzin (TWh), co stanowi spadek o 5% w stosunku do 2019 r. Spadek ten był wynikiem mniejszych obciążeń instalacji wynikających z COVID-19. Nasze układy ASU przekroczyły swój cel w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020, osiągając 3,3% poprawę w zakresie efektywności energetycznej. Postępy te zostały osiągnięte poprzez zwiększenie produkcji w nowych, większych i bardziej wydajnych zakładach oraz setki projektów usprawnień zakładowych obejmujących zmiany w sprzęcie i procesach produkcyjnych.

Energy Consumption 

 

 

 

 

 

* Cele intensywności są konfigurowane jako stosunek wartości roku sprawozdawczego (2020) (tj. Energii, emisji lub wody) do produkcji w roku raportowym podzielonej przez wartość w stosunku do produkcji w roku bazowym (2015). Użycie współczynnika pozwala na bezwzględne raportowanie wyników i chroni poufne dane produkcyjne.

Energetyzowanie za pomocą źródeł odnawialnych

Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest kluczowym mechanizmem w dążeniu do nowego celu redukcji intensywności emisji CO 3 o '30 '. W 2020 r. Zwiększyliśmy zaopatrzenie i wytwarzanie energii odnawialnej na miejscu.

Kupujemy odnawialną energię elektryczną bezpośrednio za pośrednictwem dostawców energii lub kupując certyfikaty odnawialnej energii (REC), które łączą nasze zużycie energii z konkretnym zasobem, który wytwarza odnawialną energię elektryczną. Na przykład w 2020 r. Podpisaliśmy długoterminową umowę na zakup dużej elektrowni z nowej dużej instalacji solarnej w południowo-zachodniej części USA. Kupujemy także odnawialną energię elektryczną bezpośrednio na terenie Zjednoczonego Królestwa i za pośrednictwem REGO, energii odnawialnej - gwarancji pochodzenia (REGO) - rodzaj REC.

W innych częściach Europy REC przedstawiające zużywaną przez nas energię elektryczną ze źródeł odnawialnych noszą nazwę Gwarancji pochodzenia (GO). Zakupiliśmy energię elektryczną objętą gwarancją GO we Francji i do naszych zakładów produkcyjnych w Hiszpanii. Powiązaliśmy również z ENGIE The Energy Origin (TEO), metodą bloków, która potwierdza odnawialne pochodzenie energii elektrycznej, którą zużywamy i jest pierwszym łańcuchem bloków energii odnawialnej, który został zatwierdzony przez niezależną firmę zewnętrzną.

Dodatkowo zainstalowaliśmy tablice słoneczne w zakładach na całym świecie w celu generowania odnawialnej energii elektrycznej do użytku w naszych zakładach. Ogólnie rzecz biorąc, 24% zakupów energii elektrycznej w Europie pochodziło ze źródeł odnawialnych w 2020 r.