Bezpieczeństwo produktów

 

Zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa produktów ma zapewnienie, że klienci i inne osoby obsługujące nasze produkty posiadają pełne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Aby przygotować te informacje, przeprowadziliśmy oceny bezpieczeństwa produktów komercyjnych. Przeglądy te obejmują charakterystykę wewnętrznych zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych związanych z produktami, analizę zastosowań produktów i tworzenie działań kierownictwa w celu rozwiązania potencjalnych problemów. Podobnie, do identyfikacji i reagowania na potencjalne zagrożenia związane z nowymi produktami i zastosowaniami zastosowano etapowy proces opracowywania nowych technologii.

Nasze produkty w postaci płynnych / masowych gazów przemysłowych nie są toksyczne i można z nimi bezpiecznie obchodzić się, korzystając z odpowiednich procedur, urządzeń i szkoleń. Mniej niż 2% przychodów Spółki pochodzi ze sprzedaży substancji toksycznych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w naszych przeglądach bezpieczeństwa produktów są używane w Karty charakterystyki produktu (SDS), które są głównym narzędziem przekazywania informacji o zagrożeniach. Zagrożenia związane z produktami dzielimy także poprzez etykiety zgodne z Globalnie Zharmonizowanym Systemem (GHS), a także poprzez szkolenia wewnętrzne i szkolenia dla klientów. W roku podatkowym 2019 otrzymaliśmy karę administracyjną $300 związaną z bezpieczeństwem produktów.

REACH i globalne przepisy dotyczące produktów

Air Products zakończył rejestrację wszystkich wymaganych substancji zgodnie z unijnym rozporządzeniem REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals); zapewnił, że wszystkie produkty i kluczowe surowce pozostaną w amerykańskim spisie substancji toksycznych (TSCA) w ramach ostatnich prac modernizacyjnych przeprowadzonych przez amerykańską EPA; i rejestruje wymagane substancje zgodnie z REACH w Korei i RE w Tajwanie. Przygotowujemy się również do spełnienia nowych wymogów w zakresie powiadamiania w europejskim centrum kontroli zatruć, których termin realizacji to 2020 i 2021 r.

Dowiedz się więcej o Air Products ' Program zgodności z REACH

GHS

Zapewniamy jasne i zrozumiałe wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi naszych produktów, które są zgodne z naszymi wymogami i przepisami rządowymi dotyczącymi informacji o zagrożeniach, w szczególności z kartami danych i etykietami. Zakończyliśmy proces wdrażania Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS) w celu definiowania, klasyfikowania i przekazywania informacji o zagrożeniach chemicznych i bezpieczeństwie. 

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa produktów

Air Products oferuje klientom szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Tematyka szkolenia jest zróżnicowana: od ogólnego bezpieczeństwa sprężonych gazów do bezpieczeństwa konkretnego produktu. To szkolenie można zorganizować kontaktując się z przedstawicielem handlowym. Jeśli nie masz pewności, kto jest Twoim przedstawicielem handlowym, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem 800-224-2724, który z przyjemnością pomoże Ci w skontaktowaniu się z Twoim przedstawicielem.

System reagowania kryzysowego

Aby uzyskać pomoc dotyczącą gazów i urządzeń Air Products, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

800-523-9374 (USA kontynentalne i Portoryko)
610-481-7711 (Inne lokalizacje)