Bezpieczeństwo rurociągów

 

Dla firmy Air Products bezpieczeństwo rurociągów jest najważniejsze. Projektujemy i obsługujemy nasze rurociągi w taki sposób, aby spełniały lub przekraczały wymogi federalnych i stanowych przepisów bezpieczeństwa rurociągów. Podczas obsługi swoich rurociągów firma Air Products dba o przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Po ponad 75 latach osiągnęliśmy jeden z najlepszych w branży wyników w dziedzinie bezpieczeństwa rurociągów.

Czym są rurociągi?

Rurociągi to podziemne systemy transportu cieczy i gazów. Stanowią najbezpieczniejszy i najbardziej ekonomiczny system transportu produktów ważnych dla naszego stylu życia. Nasz kraj przecinają tysiące kilometrów podziemnych rurociągów dostarczających produkty takie jak ropa naftowa, benzyna, olej opałowy, gaz ziemny i gazy przemysłowe.

Convent pipeline delivery

Firma Air Products dokłada wszelkich starań, aby zapewniać bezpieczną obsługę rurociągów, z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska. Niektóre metody zachowania ostrożności stosowane przez Air Products w celu utrzymania doskonałych wyników w zakresie bezpieczeństwa obejmują całodobowy nadzór, rutynowe kontrole, monitorowanie komputerów i urządzeń, ochronę przed korozją, programy konserwacji/testowania i szkolenia dla pracowników.

Dysponując odpowiednią wiedzą, możesz pomóc nam zapewnić bezpieczeństwo swojej społeczności. Dowiedz się, jak zapobiegać awariom rurociągu, jak rozpoznać nieszczelność rurociągu i co robić w razie wycieku.

Chcemy utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa i potrzebujemy Twojej pomocy. Zapoznając się z ważnymi informacjami zamieszczonymi w niniejszej witrynie, możesz pomóc nam w dalszym należytym dbaniu o bezpieczeństwo swojego otoczenia lub miejsca pracy.


Jeśli jesteś urzędnikiem ds. bezpieczeństwa publicznego

Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych dla urzędników ds. bezpieczeństwa publicznego.

Jeśli jesteś urzędnikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne, musisz podjąć wszelkie kroki, które uznasz za konieczne w celu ochrony ludności w przypadku awarii rurociągu. Za wskazówki mogą posłużyć następujące sugestie:

 • Zabezpiecz obszar wokół wycieku na bezpieczną odległość. Może to obejmować ewakuację ludzi z domów, firm, szkół i innych miejsc, wznoszenie zapór w celu kontrolowania dostępu do miejsca wypadku oraz podobne środki ostrożności.
 • Jeśli wyciek z rurociągu nie pali się, należy podjąć kroki zapobiegające zapłonowi. Może to obejmować zakaz palenia, przekierowanie ruchu i odcięcie dopływu prądu i gazu.
 • Jeśli wyciek z rurociągu płonie, spróbuj zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, ale nie próbuj go gasić. Płonące produkty nie wybuchają. Jeśli ogień zostanie ugaszony, zacznie się gromadzić gaz lub opary, które po ponownym zapaleniu przez pożary wtórne mogą wybuchnąć.
 • Jak najszybciej skontaktuj się z firmą obsługującą rurociąg. Na oznaczeniach rurociągu zamieszczono nazwę firmy obsługującej rurociąg i numer telefonu alarmowego oraz opisano zawartość rurociągu.

Działania firmy Air Products podejmowane w sytuacjach awaryjnych

Będziemy natychmiast wysyłać pracowników na teren wycieku, aby pomóc w sytuacji awaryjnej i przekazać urzędnikom ds. bezpieczeństwa publicznego informacje pomocne w reagowaniu na tę sytuację. Podejmiemy także niezbędne działania operacyjne — takie jak uruchamianie i zatrzymywanie pomp, zamykanie i otwieranie zaworów — aby zminimalizować wpływ wycieku.

UWAGA: Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo publiczne i inne osoby niezaznajomione z rurociągiem w sytuacji awaryjnej nie powinny próbować obsługiwać żadnego z zaworów rurociągu. Nieprawidłowa obsługa zaworów rurociągu może pogorszyć sytuację i spowodować inne wypadki.


Jeśli Twoja firma wykonuje prace przy wykopach

Jeśli Twoja firma wykonuje wykopy lub jeśli jesteś właścicielem domu lub rolnikiem, który od czasu do czasu wykonuje wykopy na terenie swojej nieruchomości, potrzebujemy Twojej pomocy w zapobieganiu sytuacjom awaryjnym związanym z rurociągami. Z dokumentów wynika, że uszkodzenia wynikające z prac związanych z wykopami — w szczególności naruszenie rurociągu przez urządzenia do kopania — są najczęstszą przyczyną wypadków związanych z rurociągami. Bez odpowiedniej koordynacji wykopy realizowane w pobliżu podziemnych rurociągów mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. 

Czy w pobliżu planowanego wykopu znajdują się rurociągi?

Czynności związane z wykopami — w szczególności naruszenie rurociągu przez urządzenia do kopania — są najczęstszą przyczyną wypadków związanych z rurociągami. 

Aby określić, czy na obszarze, na którym planowane są wykopy, znajdują się rurociągi, zadzwoń pod numer systemowy 811 co najmniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem wykopów, jak wymaga tego prawo. Przedstawiciel firmy zajmującej się rurociągami oznaczy położenie, trasę i głębokość rurociągów bezpłatnie. Ponadto można szukać oznaczeń rurociągów na pobliskich drogach, liniach kolejowych, płotach i strumieniach. Sprawdź także dokumentację nieruchomości i akty notarialne. Może z nich wynikać, że w pobliżu przebiega rurociąg.

Oznaczenia pokazują, że w pobliżu jest rurociąg.

Oznaczenia rurociągu pokazują tylko ogólny obszar, na którym znajduje się rurociąg. Nie próbuj zgadywać dokładnej trasy lub lokalizacji rurociągu na podstawie rozmieszczenia oznaczeń. Zadzwoń pod numer systemowy 811. Ponadto można zadzwonić do firmy obsługującej rurociąg pod numer telefonu podany na oznaczeniu. Firma ta wyśle swojego przedstawiciela, aby oznaczył położenie, trasę i głębokość rurociągu. 


Firma Air Products proponuje „Trzy kroki do bezpieczeństwa”

Krok 1 — Powiadom nas o planowanych wykopach

Firma/osoba wykonująca wykop musi zadzwonić pod numer 811, aby poinformować o planach kopania w pobliżu naszych rurociągów, ponieważ tylko kopiący wiedzą, gdzie i kiedy planują kopać. Warto zadzwonić do nas w tym celu z jak największym wyprzedzeniem. (Należy pamiętać, że powiadomienie jest wymagane przez prawo). W tym celu należy zadzwonić pod numer systemowy 811 w celu nawiązania kontaktu.

Krok 2 — Lokalizacja i oznaczenia

Przedstawiciel firmy Air Products spotka się z firmą/osobą planując wykop, aby sprawdzić, czy w pobliżu przebiega któryś z naszych rurociągów. Jeśli jeden z naszych rurociągów znajduje się na obszarze wykopów, nasz przedstawiciel dostarczy oznakowanie wskazujące położenie, trasę i głębokość rurociągu. Zrobimy to w bezpieczny sposób, korzystając ze szczegółowych map, lokalizatorów linii i prętów do sondowania. 

Krok 3 — Inspekcja podczas wykopów i po ich zakończeniu

Przedstawiciel firmy Air Products będzie obecny na miejscu w trakcie wykopów i po ich zakończeniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych rurociągów. Nasz przedstawiciel poinformuje firmę/osobę kopiącą o wymaganiach proceduralnych, które trzeba spełnić w celu ochrony rurociągu. Twoja współpraca zapewni każdemu bezpieczne środowisko pracy.

Należy pamiętać, że nawet zarysowanie powłoki lub wgniecenie rurociągu musi zostać zgłoszone firmie obsługującej rurociąg i odpowiednim władzom, zgodnie z lokalnym prawem stanowym. Jeśli rurociąg nie zostanie szybko i prawidłowo naprawiony, może to spowodować w przyszłości wyciek lub poważny wypadek.


Większość społeczności korzysta z systemu powiadamiania o wykopach znanego jako One-Call. Kiedy zadzwonisz pod numer 811,centrum One-Call powiadamia firmę obsługującą rurociąg lub innego właściciela o podziemnych instalacjach. Firma wyśle na proponowane miejsce wykopu swojego przedstawiciela, aby oznaczyć lokalizację podziemnego rurociągu lub instalacji.

Prosimy o zatelefonowanie pod numer 811 co najmniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem wykopów w dowolnym miejscu — nawet na własnym podwórku — w celu zainstalowania płotów lub masztów, zagospodarowania terenów zielonych, postawienia budynków magazynowych, wykopania fundamentów lub dołu pod basen, czyszczenia gruntu, głębokiej orki czy też układania pod ziemią rur lub przewodów elektrycznych za pomocą takiego sprzętu ciężkiego jak koparka, a nawet świder glebowy lub kilof. W większości stanów zatelefonowanie pod numer 811 przed rozpoczęciem kopania jest wymagane przez prawo. Jeśli usługa One-Call nie jest dostępna w Twoim regionie, skorzystaj z oznaczenia rurociągu lub z Krajowego systemu mapowania rurociągów (National Pipeline Mapping System). Możesz też zwrócić się do operatorów rurociągów w Twojej społeczności.

Jeśli robisz wykop i spowodujesz uszkodzenie rurociągu. . .

 • Porzuć sprzęt.
 • Natychmiast opuść teren wykopu.
 • Ostrzeż innych.
 • Skieruj ruch poza obszar zagrożenia.
 • Trzymaj się od strony nawietrznej (pod wiatr) względem podejrzewanego wycieku.
 • Zadzwoń pod numer 911
 • Powiadom urzędników ds. bezpieczeństwa publicznego, takich jak lokalne jednostki straży pożarnej i policji, oraz poinformuj ich o lokalizacji i charakterze problemu.
 • Natychmiast powiadom firmę obsługującą rurociąg.  

Pamiętaj też: . .

Jeśli w trakcie kopania uszkodzisz rurociąg lub jego powłokę — nawet jeśli wydaje się, że to uszkodzenie jest niewielkie — dla własnego bezpieczeństwa natychmiast powiadom firmę obsługującą rurociąg. Pęknięcie, zadrapanie, wgniecenie czy zagięcie rury lub powłoki może w przyszłości spowodować pęknięcie lub wyciek. Konieczne jest, aby właściciel rurociągu sprawdził i naprawił wszelkie uszkodzenia linii.


Jeśli mieszkasz lub pracujesz w pobliżu rurociągu

Jak można określić, gdzie znajduje się rurociąg?

Ponieważ rurociągi są zakopane pod ziemią, oznaczenia linii wskazują ich przybliżone położenie na trasie. Oznaczenia znajdują się w miejscach, w których rurociąg przecina ulicę, autostradę czy linię kolejową oraz w innych miejscach wzdłuż rurociągu.

Oznaczenia zawierają informacje o tym, jaki materiał jest transportowany przez rurociąg, a także nazwę operatora rurociągu oraz numer telefonu, pod którym można się z nim skontaktować w sytuacji awaryjnej. 

Jeśli planujesz zrobić wykop, musisz zadzwonić pod numer 811 co najmniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem wykopów, jak wymaga tego prawo. Przedstawiciel firmy zajmującej się rurociągami oznaczy położenie, trasę i głębokość rurociągów bezpłatnie.

Usuwanie lub zamazywanie oznaczeń rurociągu
jest przestępstwem federalnym.

Oznaczenia rurociągu są ważne dla bezpieczeństwa publicznego. Umyślne zamazywanie, uszkadzanie, usuwanie lub niszczenie oznaczeń rurociągu lub oznaczeń służebności drogi koniecznej (Right-of-Way) stanowi przestępstwo federalne.

Czy oznaczenia są zawsze umieszczone nad rurociągiem?

Oznaczenia wskazują ogólne położenie, a nie dokładną lokalizację rurociągu. Nie informują one o głębokości ani o liczbie rurociągów w pobliżu.

Jak rozpoznać wyciek z rurociągu?

 • Dźwięk — zwracaj uwagę na nietypowe odgłosy dochodzące z rurociągu.
 • Widok — martwa roślinność w otoczeniu zieleni może wskazywać na powolny wyciek.
 • Płomienie (jeśli doszło do zapłonu) — ostrzeżenie: niektóre produkty palą się prawie niewidocznym, jasnoniebieskim płomieniem. Jeśli podejrzewasz pożar, nie wchodź na dany teren.

Uwaga: Nie wszystkie rurociągi firmy Air Products służą do transportu produktów łatwopalnych.

Jak należy postąpić w przypadku podejrzenia wycieku?

 • Przede wszystkim musisz zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób znajdujących się w pobliżu.
 • Natychmiast opuść teren wycieku.
 • Trzymaj się od strony nawietrznej (pod wiatr) względem miejsca wycieku.
 • Unikaj jazdy w pobliżu miejsca wycieku.
 • Unikaj bezpośredniego kontaktu z ulatniającymi się gazem lub wypływającą cieczą.
 • Unikaj wywoływania iskier lub tworzenia innych źródeł ciepła, które mogłyby spowodować zapłon i spalanie wydostających się z rurociągu produktów. Jeśli znajdziesz się w miejscu, w którym podejrzewasz obecność łatwopalnych oparów, nie zapalaj zapałki, nie włączaj silnika, ani nawet nie zapalaj światła elektrycznego.
 • Wyłącz wszystkie pracujące maszyny (silniki).
 • Natychmiast zadzwoń na lokalny numer alarmowy 911 lub powiadom lokalny oddział straży pożarnej, policję lub inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. Opisz im lokalizację i charakter sytuacji awaryjnej.
 • Natychmiast powiadom operatora rurociągu. Zadzwoń na koszt odbiorcy. Podaj lokalizację, opis wycieku oraz swoje imię i nazwisko. (Trzymaj numer telefonu operatora rurociągu wraz z innymi numerami alarmowymi, np. numerami straży pożarnej, policji, pogotowia. Numer telefonu znajduje się na oznaczeniu rurociągu.)
 • Nie próbuj gasić pożaru na terenie objętym prawem służebności drogi koniecznej (Right-of-Way).

Rurociągiem można transportować różne produkty.

 • Rurociągi firmy Air Products służą do transportowania gazów łatwopalnych i niepalnych.
 • Wiele rurociągów zawiera produkty bezbarwne i bezwonne.
 • Niektóre gazy z rurociągów są lżejsze od powietrza i będą się unosić.
 • Inne gazy cięższe od powietrza pozostają w pobliżu ziemi i zbierają się w nisko położonych miejscach.
 • Każdy wyciek z rurociągu może być potencjalnie niebezpieczny. 

Czy na terenie Twojej nieruchomości znajduje się rurociąg?

Jako właściciel nieruchomości możesz nie wiedzieć, że przez Twoją nieruchomość przebiega rurociąg. Możesz się upewnić w tej kwestii, sprawdzając plany nieruchomości lub raport ws. prawa własności nieruchomości pod kątem służebności z uwagi na rurociąg. Umowy dotyczące służebności drogi to pisemne umowy między firmami zajmującymi się rurociągami a właścicielami gruntów, które zezwalają tym firmom na poprowadzenie rurociągu przez majątek właściciela gruntu oraz jego obsługę i konserwację.

Służebność drogi koniecznej zapewnia firmie obsługującej rurociąg prawo dostępu do terenu przez który przechodzi rurociąg (Right-of-Way). Teren przebiegu rurociągu objęty prawem służebności musi być wolny od wszelkich zabudowań, konstrukcji i innych „prób ingerencji”, które mogłyby ograniczać dostęp do rurociągu. Prawa służebności drogi koniecznej chronią społeczeństwo i rurociąg.

Zawsze zadzwoń pod numer 811, zanim zaczniesz kopać, jak tego wymaga prawo.

Informacje na temat praw służebności drogi koniecznej dotyczących naszych rurociągów (Right-of-Way) 

Rurociągi są budowane na gruntach stanowiących własność firmy obsługującej rurociąg („fee land”) lub na których firmie tej przysługuje prawo służebności. Umowa dotycząca prawa dostępu do danego terenu nosi nazwę umowy o służebności. Prawo służebności zapewnia nam stałe, ograniczone prawo do korzystania z danych gruntów oraz umożliwia nam obsługę, testowanie, kontrolę, konserwację i ochronę naszych rurociągów.

Prosimy o zachowanie terenów objętych prawem służebności drogi koniecznej w stanie umożliwiającym niezakłócony dostęp do nich

Ponieważ cały czas musimy mieć łatwy dostęp do naszych rurociągów, ważne jest, aby nic nie przeszkadzało nam w korzystaniu z prawa służebności drogi koniecznej (Rights-of-Way). Na terenie objętym służebnością z uwagi na przebiegający tam rurociąg nie należy sadzić drzew ani budować żadnych konstrukcji, tarasów, basenów, studni czy instalacji sanitarnych.

Zapoznaj się ze swoją umową służebności drogi koniecznej w zakresie zastosowań, które są dozwolone na mocy naszego prawa dostępu do terenu przez który przebiega rurociąg (Rights-of-Way).

Na mocy prawa właściciele domów i gruntów mają obowiązek zadzwonić pod numer 811 przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów w pobliżu terenu przebiegu rurociągu objętego prawem służebności. Ponadto można zadzwonić do właściciela rurociągu.


Powiązane łącza