Bezpieczeństwo

 

Bezpieczeństwo jest głównym celem naszej firmy, jakim jest bycie najbezpieczniejszą, najbardziej zróżnicowaną i zyskowną firmą z branży gazów przemysłowych na świecie. Wierzymy również, że jest to moralny obowiązek. Chcemy, aby nasi pracownicy bezpiecznie i zdrowo wracali do domu.

Nasze przekonania dotyczące bezpieczeństwa są znane od dziesięcioleci Łączne wartości bezpieczeństwa, które podkreślają, że nic nie jest ważniejsze od bezpieczeństwa oraz że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest warunkiem zatrudnienia. Nasze obecne kierownictwo opiera się na tych mocnych fundamentach, dzięki czemu jesteśmy jeszcze bezpieczniejszą firmą.

Z roku na rok dążymy do poprawy bezpieczeństwa naszych współpracowników, wykonawców, klientów i społeczności goszczących. W 2020 r. Pracowaliśmy nad poprawą bezpieczeństwa w naszej branży, obejmując stanowiska kierownicze we wszystkich głównych stowarzyszeniach handlu gazem przemysłowym i przyczyniając się do poprawy i harmonizacji norm bezpieczeństwa na całym świecie.

Naszym celem jest stanie się najbezpieczniejszą firmą z branży gazów przemysłowych na świecie. Od 2014 r. Poprawiliśmy wskaźnik urazów spowodowanych wypadkami o 83%, a wskaźnik wypadków o 48% od 2014 r. Niestety w roku 2020 odnotowaliśmy wypadki śmiertelne wśród podwykonawców. Podjęto kroki w celu zapewnienia, że zagrożenia związane z tym incydentem zostaną zidentyfikowane, usunięte, i przekazywane.

Safety Performance