Opieka zdrowotna nad pracownikami

 

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie środowiska pracy i zachowań związanych z prowadzeniem pojazdów, które wspierają zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników. Nasz globalny zespół ds. Zdrowia i dobrego samopoczucia, składający się z lekarzy na całym świecie, ściśle współpracuje z naszymi działami zasobów ludzkich i BHP. Od początku stycznia 2020 r. Zespół ten skupiał się na reagowaniu na COVID-19 i wspieraniu Air Products 'zespołów zarządzania kryzysowego na całym świecie. Zespół wspierał rozwój standardów COVID-19 w zakresie środków ochrony indywidualnej i innych zabezpieczeń oraz współpracując z naszym zespołem ds. Zaopatrzenia zagwarantował, że niezbędne środki ochrony osobistej będą dostępne dla pracowników. Od początku pandemii firmowe normy COVID-19 wykraczały poza lokalne standardy, takie jak specyfikacje masek i noszenie, protokoły głębokiego czyszczenia i zdystansowanie się do działań społecznych.

Podczas omawiania COVID-19 nasz globalny zespół ds. Zdrowia i dobrego samopoczucia kontynuował wdrażanie innych inicjatyw, w tym programu bezdechu sennego dla kierowców w Ameryce Północnej. Ten dobrowolny program pomaga kierowcom w określeniu, czy mają bezdech senny, a następnie pomaga im w uzyskaniu odpowiedniego leczenia i sprzętu. Podobnie, zespół wspierał wysiłki mające na celu pomoc pracownikom w poprawie ergonomii stanowisk pracy, zwłaszcza gdy wielu z nich pracowało w domu.

Air Products employees are encouraged to participate in fitness and exercise programs.

Zdrowie i dobre samopoczucie pracowników jest promowane poprzez szereg inicjatyw:

Dedykowane kliniki na miejscu: W kilku zakładach operacyjnych na obszarach wiejskich oraz w innych miejscach, w których zidentyfikowano taką potrzebę, np. W odległych obszarach o słabej infrastrukturze medycznej, nasz zespół współpracuje z zespołami budowlanymi i operacyjnymi w celu utworzenia dostosowanych do potrzeb klinik medycznych.

Oceny zdrowia i kampanie: Ocena zagrożeń zdrowotnych jest wymagana we wszystkich naszych zakładach. Nasz globalny zespół ds. Zdrowia (Health and Wellness Team) przeprowadza oceny i szkolenia zdrowotne dla pracowników, w tym program dla Air Products zawodowych kierowców. Każdej jesieni kampanie informacyjne na temat grypy są prowadzone na całym świecie, a pracownicy otrzymują szczepionki przeciw grypie w miejscach pracy.

Programy ergonomii: Nasz program EWE (Ergonomic Wellness and Education) jest dostępny dla pracowników na całym świecie i umożliwia aktywne reagowanie na bóle mięśniowo-szkieletowe. Mogą oni skonsultować się ze specjalistami medycznymi na temat swojego dyskomfortu i poznać strategie radzenia sobie z nim, przyspieszenia procesu gojenia i zapobiegania ciągłemu dyskomfortowi. Dysponujemy także obowiązkowymi ankietami dotyczącymi szkolenia z zakresu ergonomii oraz ankietami oceny ryzyka, które wskazują potencjalne problemy ergonomiczne.

Obiekty i programy fitness: Zachęcamy pracowników Air Products do uczestnictwa w programach fitness i ćwiczeniach. W comiesięcznych spotkaniach poświęconych bezpieczeństwu firma wspiera także zajęcia fitness, w tym ścieżki spacerowe, programy odchudzające i tematy dotyczące zdrowia.

Programy zdrowotne i żywieniowe: Promujemy programy zdrowego stylu życia dla różnych grup pracowników i miejsc pracy, w tym opcje zdrowej żywności i informacje o wartościach odżywczych.

Programy pomocy pracownikom (EAP): Air Products ma programy EAP, które są dostępne dla pracowników i osób na ich utrzymaniu na całym świecie, a wiele usług jest oferowanych bezpłatnie. Programy EAP pomagają w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z zarządzaniem stylem życia, takich jak doradztwo i pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, relacje partnerskie, rodzinne, finansowe, prawne, stres, konflikty w miejscu pracy i poradnictwo dotyczące uzależnień. Dostępny jest wewnętrzny kurs radzenia sobie ze stresem, który można odbyć opcjonalnie lub w przypadku, gdy wymaga tego lokalne prawo.