Wolontariat i zaangażowanie pracowników

 

Tworzymy plany interesariuszy mające na celu zaspokojenie potrzeb o wysokim priorytecie i utrzymanie pozytywnych relacji ze społecznościami w pobliżu naszych największych oddziałów na całym świecie. Plany te obejmują spotkania z lokalnymi liderami, wycieczki po zakładach, szkolenia w zakresie reagowania w nagłych wypadkach oraz wsparcie edukacji i filantropii.

Nasi pracownicy są również bardzo zaangażowani w działalność lokalnych społeczności. W 2020 r. Pracownicy Air Products i emeryci brali udział w setkach programów społecznych.

Nauka, technologia, inżynieria i matematyka (STEM)

Wielu z naszych pracowników bezpośrednio wspiera działania STEM we współpracy z organizacjami edukacyjnymi, w tym szkołami, kolegiami, uniwersytetami i grupami społecznymi. Przyciągając ludzi do karier w dziedzinie STEM, pomagamy budować przyszłe ścieżki kariery i rozwijać silne pule talentów. Nasze wysiłki w zakresie STEM są skierowane do różnych grup, w tym studentów na różnych poziomach edukacji, pracowników i członków społeczności. Choć program COVID-19 wpłynął na nasze możliwości realizacji programów STEM w 2020 r., Nadal udało nam się dotrzeć do prawie 17 000 studentów.

Projekty społecznościowe na całym świecie

Kontynuowaliśmy współpracę ze społecznościami w 2020 r., Przestrzegając protokołów COVID-19 i korzystając z technologii wirtualnej.