Działalność charytatywna i filantropia

 

Fundacja Air Products

Misją Fundacji Air Products jest budowanie znaczących relacji z organizacjami charytatywnymi, które podzielają wartości związane z naszym nadrzędnym celem oraz budowanie pozytywnych relacji z pracownikami, społecznościami, klientami i akcjonariuszami Air Products.

Posługując się swoją misją jako wskazówką, Fundacja Air Products wspiera programy w naszych społecznościach przyjmujących w całych Stanach Zjednoczonych, w lokalizacjach na całym świecie, gdzie zatrudniamy pracowników i działamy, na uczelniach i uniwersytetach, gdzie jesteśmy strategicznie zaangażowani, w organizacjach krajowych zaangażowanych w różnorodność i poczucie przynależności, oraz poprzez programy dopasowania prezentów dla pracowników i emerytów.

Companies and communities, working together, can more effectively identify and address social issues and help create a more vibrant and sustainable community where employees and neighbors live and work.

W roku fiskalnym 2020 fundacja Air Products przekazała na rzecz funduszu $6. 4 miliony wkładów pieniężnych, w tym dotacje dla naszej siedziby głównej, organizacji w USA i społeczności międzynarodowych. Dotacje te wzmocniły nasze plany działania na rzecz społeczności, stanowiły odpowiedź na ich potrzeby i wsparły kwalifikujące się organizacje non-profit, w szczególności poprzez dopasowanie prezentów. Łącznie na łączną kwotę $2.1 miliona przekazano darowizny w równej części, w oparciu o datki dla pracowników i emerytów, co odzwierciedla organizacje najważniejsze dla naszych pracowników. Ponadto Fundacja Air Products, zgodnie ze swoim priorytetem wspierania edukacji i rozwoju siły roboczej, przekazała dotacje dla kwalifikujących się instytucji i organizacji, które pomagają nam przyciągać, rozwijać i zatrzymywać różnorodne talenty.

FY20 Contributions 

Podarunki dopasowane przez pracownika

Fundacja Air Products dopasowuje wkład każdego dolara do dolara za każdy wkład uprawnionego pracownika z USA do dowolnej uprawnionej organizacji non-profit 501c3, maksymalnie do $10,000. W stu procentach pasujące prezenty są przekazywane organizacjom wyznaczonym przez naszych pracowników. Rok dopasowania prezentu jest zgodny z rokiem fiskalnym Air Products, który trwa od 1 października do 30 września. Darowizny przekazane po 30 września będą uważane za prezent na następny rok.

United Way LogoAir Products jest zwolennikiem United Way i świętuje ważną pracę, jaką wykonuje w społeczności. W kampanii 2020 United Way fundacja Air Products dorównała wkładowi dolara za dolara obecnego pracownika lub emeryta. W 2020 r. Pracownicy Air Products i emeryci zebrali $3. 4 miliony na rzecz United Way. Fundusze te wsparły setki agencji w całym kraju.