Inwestowanie w społeczności, w których działamy

 

Od ponad 80 lat Air Products buduje relacje i przyczynia się do dobrobytu naszych społeczności na całym świecie. Robimy to na wiele sposobów: poprzez wkład finansowy fundacji Air Products, darowizny rzeczowe, przekazywanie przez pracowników oraz wolontariat pracowników w organizacjach non-profit. Nasze priorytety wsparcia obejmują edukację i rozwój pracowników, opiekę zdrowotną i służbę zdrowia, rozwój społeczny i gospodarczy, kulturę i sztukę oraz środowisko i bezpieczeństwo. Ściśle współpracujemy z partnerami społecznymi, w tym z organizacjami non-profit, służbami ratowniczymi, wybranymi urzędnikami oraz liderami oświaty, biznesu i społeczności w celu określenia najważniejszych możliwości.

W roku 2020 nasze wysiłki skupiały się na rozwiązaniu licznych skutków pandemii COVID-19. Zapewniliśmy znaczne dotacje, aby zaspokoić podstawowe potrzeby osób bez opieki, głodnych i pozostających bez pracy, zwłaszcza na obszarach miejskich. Połączyliśmy naszych pracowników z organizacjami non-profit, aby zapewnić mentoring i doradztwo w zakresie procesów biznesowych związanych z księgowością, finansami, zasobami ludzkimi i nie tylko. Wsparliśmy również działania ratunkowe i ratunkowe COVID-19, dokonując bardzo potrzebnych dostaw tlenu medycznego i helu do szpitali, zapewniając infrastrukturę niezbędną do wyskakujących okienek szpitalnych, a także przekazując inne datki na pomoc medyczną.

Temat działań społecznościowych Air Products: „Pracuję tutaj. Mieszka tutaj. Dawanie tutaj ”. - odzwierciedla trzy ważne role, które firma i jej pracownicy pełnili w naszych społecznościach na całym świecie od 80 lat.

Air Products employees around the globe volunteer each year to help nonprofit agencies and organizations create and sustain the vitality of our communities.

Praca tutaj.

Działając w 50 krajach na całym świecie, Air Products stanowi integralną część gospodarek lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Nasi pracownicy pracują i mieszkają w pobliżu naszych zakładów, zapewniając nie tylko korzyści ekonomiczne dla społeczności, ale także głębokie zaangażowanie w przyczynianie się do zdrowia i witalności tej społeczności. W trosce o dobro naszych sąsiadów, klientów, pracowników i otaczającego nas świata, dokładamy wszelkich starań, aby być najbezpieczniejszą i najbardziej zróżnicowaną firmą w branży gazów przemysłowych.

Mieszka tutaj.

Air Products i jego pracownicy wykorzystują szansę i odpowiedzialność, aby być dobrym sąsiadem i integralną częścią społeczności i dzielnic, w których działamy. Dbamy o przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zapewniamy zasoby w celu wzmocnienia instytucji edukacyjnych, ekologicznych i społecznych. W końcu im silniejsza jest lokalna społeczność, tym silniejsza i stabilniejsza jest platforma, na której możemy prowadzić naszą działalność.

Dawanie tutaj.

W ramach strategii naszej firmy wspieranie społeczności, w których działamy, ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Wiele organizacji non-profit na całym świecie otrzymuje dotacje od naszej Fundacji Air Products na wspieranie ich ważnych misji. Jako krajowy lider w dziedzinie wolontariatu opartego na umiejętnościach, nasi pracownicy poświęcają swój czas i talent, dzieląc się swoimi kompetencjami zawodowymi (np. Planowaniem strategicznym, IT, zasobami ludzkimi), pomagając instytucjom w ich społecznościach stać się silniejszym i bardziej dynamicznym.