Dostawcy a zrównoważony rozwój

Firma Air Products chce prowadzić interesy z firmami, które podzielają troskę o zrównoważony rozwój poprzez ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i korporacyjną oraz dostarczanie innowacyjnych rozwiązań na obsługiwane przez nas rynki. Poniżej przedstawiamy oczekiwania wobec naszych dostawców.

Kluczowym czynnikiem współpracy z Air Products jest działanie naszych dostawców w ramach zrównoważonego rozwoju.

Przestrzeganie naszego Kodeksu postępowania. Choć został on opracowany specjalnie z myślą o pracownikach firmy i członkach zarządu, ma on również zastosowanie do naszych agentów, konsultantów, podwykonawców, dystrybutorów, partnerów joint venture i innych osób trzecich, w tym dostawców, z którymi mamy relacje biznesowe. Kluczowe obszary Kodeksu postępowania, które są szczególnie istotne dla dostawców:

  • Etyka w biznesie, w tym konflikty interesów, oszustwa, łapówki i korupcja
  • Rachunkowość finansowa i dokładność
  • Konkurencja i uczciwe postępowanie
  • Przepisy importowe/eksportowe
  • Informacje poufne
  • Równe szanse i ochrona przed molestowaniem
  • Środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona
  • Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, która obejmuje zarządzanie wpływem na środowisko i społeczeństwo 

Zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania można zgłaszać za pośrednictwem naszej linii IntegrityLine, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje zawiera pełny kodeks postępowania.

Wspieranie podejścia opartego na współpracy do tworzenia nowych, konkurencyjnych i zrównoważonych ofert, w szczególności produktów poprawiających wydajność energetyczną i zmniejszających emisje do środowiska.

Rozważenie opracowania programów zrównoważonego rozwoju środowiska dla operacji i łańcuchów dostaw, które wspierają ochronę zasobów, w tym energii i wody, oraz zmniejszają ilość odpadów i emisji, w szczególności gazów cieplarnianych.

Traktowanie pracowników z szacunkiem oraz zgodnie z naszą polityką praw człowieka, która obejmuje różnorodność i równe szanse, miejsce pracy wolne od molestowania, swobodę zaangażowania, pracę przymusową i dzieci, minerały z obszarów zagrożonych konfliktem, wynagrodzenie i czas pracy, ochronę środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo oraz walkę z korupcją.

Przestrzeganie naszych warunków i postanowień, a także naszych oświadczeń i polityki dotyczącej zwalczania pracy przymusowej, w tym między innymi z polityką dotyczącą Minerałów z regionów zagrożonych konfliktem, z brytyjską ustawą o współczesnym niewolnictwie i kalifornijską ustawą o przejrzystości w łańcuchach dostaw oraz zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi krajów, w których są one stosowane.

Ocena możliwości wspierania lokalnych społeczności w której dostawca prowadzi działalność oraz miejsca życia i pracy pracowników i ich rodzin.

Odpowiadanie na nasze prośby o informacje na temat przestrzegania tych oczekiwań oraz naszego Kodeksu postępowania.