Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Partnerstwo celno-handlowe przeciwko terroryzmowi
(C-TPAT) Najlepsze praktyki
Firma Air Products została zweryfikowana w amerykańskim programie "Partnerstwo celno-handlowe przeciwko terroryzmowi" (C-TPAT), prowadzonym przez Biuro Celne i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (CBP). Jako uczestnik tego dobrowolnego programu, podjęliśmy zdecydowane działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa towarów transportowanych w naszym międzynarodowym łańcuchu dostaw i poinformowania naszych dostawców o znaczeniu procedur bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo jest integralną częścią naszej codziennej działalności i bardzo poważnie podchodzimy do naszej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Rozumiemy naszą odpowiedzialność w zakresie ochrony własności klienta, jak również naszych pracowników, obiektów i środowiska.
Będąc cenionym dostawcą firmy Air Products, Państwa wsparcie dla programu C-TPAT ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszych celów i współpracy między importerami z USA a CBP. Ponadto CBP oczekuje od zagranicznych dostawców importowanych towarów przeprowadzania kontroli lub, w razie potrzeby, opracowania wystarczających środków bezpieczeństwa w ramach ich własnego łańcucha dostaw. W związku z tym prosimy wszystkich naszych partnerów biznesowych w zakresie łańcucha dostaw o wypełnienie kwestionariusza C-TPAT. Ten kwestionariusz pozwoli nam potwierdzić, że używacie środków bezpieczeństwa, które zabezpieczają przed kradzieżą produktów i/lub przed wprowadzeniem nieuprawnionych materiałów do produktów lub opakowań produktów w łańcuchu dostaw. Aby otrzymać kopię kwestionariusza C-TPAT, prosimy o kontakt ze Stephenem Meierem, naszym specjalistą ds. bezpieczeństwa globalnego łańcucha dostaw.
W ramach wdrażania programu C-TPAT publikujemy dodatkowe łącza do witryny internetowej CBP pt. „Katalog najlepszych praktyk C-TPAT”, która zawiera wytyczne do rozważenia i wykorzystania w ramach wzmacniania środków bezpieczeństwa w następujących obszarach:
  • Bezpieczeństwo proceduralne (przetwarzanie dokumentów, procedury przewozowe, wysyłka i odbiór, rozbieżności ładunków)
  • Informatyka (ochrona hasłem, odpowiedzialność za bezpieczeństwo)
  • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i świadomość zagrożeń (procedury zgłaszania potencjalnych zagrożeń)
  • Wymagania wobec partnera biznesowego (procedury bezpieczeństwa, port pochodzenia, udział/certyfikacja w programach bezpieczeństwa łańcucha dostaw zagranicznych administracji celnych)
  • Bezpieczeństwo dot. pojemników (kontrola, plombowanie (PAS ISO 17712), przechowywanie)
  • Bezpieczeństwo fizyczne (ogrodzenia, bramy, urządzenia blokujące, systemy alarmowe)
  • Fizyczna kontrola dostępu (pracownicy, goście, dostawy)
  • Bezpieczeństwo pracowników (weryfikacja przed zatrudnieniem, prześwietlanie przeszłości pracowników, zwalnianie pracowników)

Zobacz witrynę Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych