Płatność

Istnieje kilka sposobów kontaktu dostawców z działem płatności. 

Konto MyAirProducts

To łatwe w użyciu narzędzie on-line zapewnia dostawcom dostęp do informacji o płatnościach w czasie rzeczywistym.  

Narzędzie online ułatwiają współpracę z Air Products.

Możesz wyświetlić:

 • Otrzymane faktury
 • Wysłane płatności 
 • Zaległe faktury 
 • Historia płatności
Zapytanie dotyczące płatności

W przypadku zaległych płatności, pytań lub problemów z fakturami, na które nie uzyskałeś informacji na portalu MyAirProducts, skontaktuj się z działem płatności. 
Skontaktuj się z działem płatności 

 

Instrukcje przesyłania faktur

Firma Air Products dokłada wszelkich starań, aby opłacać faktury zgodnie z ustalonymi warunkami, ale potrzebujemy Twojej pomocy. Jeśli chciałbyś otrzymać zapłatę na czas, oto kilka sposobów, które w tym pomogą:

1. Wyślij fakturę na adres wskazany w zamówieniu zakupu.

 • Wysłanie faktury na inny adres firmy Air Products opóźni płatność i może wymagać ponownego, poprawnego jej przesłania. 

2. Upewnij się, że faktura jest zgodna z warunkami zamówienia.

 • Na fakturze podano odpowiedni podmiot firmy Air Products.
 • Numer zamówienia firmy Air Products zawsze składa się z 10 cyfr i zaczyna od numeru 45, 46 lub 49. Numer zamówienia musi być podany na fakturze.
 • Na jednej fakturze można umieścić tylko jeden numer zamówienia.
 • Na fakturze musi widnieć data faktury i numer faktury.
 • Numery pozycji na fakturze muszą odpowiadać numerom na zamówieniu.
 • Ilości na fakturze nie powinny przekraczać ilości podanych w zamówieniu. Ceny na fakturze nie powinny przekraczać cen na zamówieniu 
 • Nazwa w polu „Płatność dla” musi być zgodna z nazwą dostawcy wskazaną na zamówieniu. 

Uwaga:
Jeśli w zamówieniu są jakieś poprawki, przed wysłaniem faktury należy skontaktować się ze specjalistą ds. zakupów. 

Faktury od dostawcy, które nie spełniają powyższych wymagań, zostaną odrzucone i zwrócone do dostawcy w celu korekty, co nieuchronnie opóźnia płatności.