Butle jednorazowe - Lekkie, wygodne i łatwe w użyciu. Twoje mieszaniny gazów specjalnych: wszędzie i bez żadnych problemów.

Wybierz wygodę

Air Products wprowadziła wygodną formę zapłaty, dzięki której nie musisz już pilnować terminów płatności. Polecenie zapłaty to bezpłatna usługa, która gwarantuje terminowe regulowanie płatności za faktury Air Products.


Dzięki poleceniu zapłaty:

  • oszczędzasz czas potrzebny na dokonanie przelewu
  • nie ryzykujesz przeterminowanych płatności
  • nie ponosisz kosztów przelewu


Aby skorzystać z polecenia zapłaty, wystarczy:

Co dzieje się dalej?

Twój bank oraz bank obsługujący Air Products otrzymują wypełniony formularz i dokonują stosownych formalności. Nasz konsultant powiadomi Cię telefonicznie o aktywacji polecenia zapłaty.

Wówczas należność zostanie automatycznie pobrana z Twojego konta w dniu wymagalności.

Air Products Sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt
Kliknij tutaj

022 3060210

DownloadsWydrukuj formularz polecenia zapłaty
Download PDF (812 KB)

Wydrukuj kopertę
Download PDF (15 KB)