Air Products Home

Spawanie

Cięcie gazowe

Cięcie gazowe to najszerzej stosowany proces cięcia stali zwykłej i niskostopowej. Proces obejmuje cały zakres grubości od 1 mm do 2500 mm i zapewnia doskonałą jakość cięcia, a koszty inwestycyjne są niskie. Dodatkowo, proces można łatwo zmechanizować. Cięcie gazowe to proces spalania. Strumień tlenu wypala metal na wąskim obszarze, aby wykonać cięcie i usuwa produkty spalania (żużel) z przecięcia. Czystość tlenu ma ogromny wpływ na szybkość cięcia. Wyższa czystość tlenu to wyższa prędkość cięcia.

Inne zastosowania

Dane kontaktowe

Nazwa produktuOpis/korzyściPliki do pobrania
Gazy

Gazy pomocnicze/gazy do cięcia
Tlen

Paliwo gazowe w płomieniu podgrzewającym jest spalane w tlenie i wytwarza ciepło. Płomień składa się z zewnętrznej i wewnętrznej strefy spalania. W większości procesów płomieniowych podgrzewanie służy do szybkiego, lokalnego uzyskania wysokiej temperatury. Nakłada to pewne wymagania na właściwości spalania stosowanego gazu. W procesie przecinania cięcie nie jest wykonywane przez sam płomień podgrzewający, ale przez strumień tlenu. Ten strumień tlenu utlenia metal, wydzielając ciepło, a następnie usuwa produkty spalania (żużel) z przecięcia. Zadaniem płomienia podgrzewającego jest rozgrzanie metalu do temperatury zapłonu, podtrzymywanie procesu przecinania i osłona strumienia tlenu.

Paliwo gazowe w płomieniu podgrzewającym jest spalane w tlenie i wytwarza ciepło. Płomień składa się z zewnętrznej i wewnętrznej strefy spalania. W większości procesów płomieniowych podgrzewanie służy do szybkiego, lokalnego uzyskania wysokiej temperatury. Nakłada to pewne wymagania na właściwości spalania stosowanego gazu. W procesie przecinania cięcie nie jest wykonywane przez sam płomień podgrzewający, ale przez strumień tlenu. Ten strumień tlenu utlenia metal, wydzielając ciepło, a następnie usuwa produkty spalania (żużel) z przecięcia. Zadaniem płomienia podgrzewającego jest rozgrzanie metalu do temperatury zapłonu, podtrzymywanie procesu przecinania i osłona strumienia tlenu.

Paliwa gazowe
Acetylen

Acetylen to podstawowe paliwo do cięcia gazowego. Wytwarza najgorętszy i najbardziej skoncentrowany płomień pierwotny spośród wszystkich gazów palnych. Jego wartość kaloryczna jest dość niska, ale energia wytwarzana przez płomień pierwotny jest bardzo duża i stanowi około 30% całej energii spalania.

Acetylen to podstawowe paliwo do cięcia gazowego. Wytwarza najgorętszy i najbardziej skoncentrowany płomień pierwotny spośród wszystkich gazów palnych. Jego wartość kaloryczna jest dość niska, ale energia wytwarzana przez płomień pierwotny jest bardzo duża i stanowi około 30% całej energii spalania.

Etylen

Etylen jest stosowany przede wszystkim jako surowiec w branży chemii organicznej, ale wykorzystuje się go także do cięcia i podobnych procesów. Wartość kaloryczna etylenu jest zbliżona do wartości kalorycznej acetylenu, ale mniejsza część tego ciepła jest wytwarzana w płomieniu pierwotnym. Stosuje się także mieszaniny etylenu i acetylenu. Powszechnie stosuje się mieszaniny o składzie 80% etylenu i 20% acetylenu. Taka mieszanina wytwarza płomień o wyższej temperaturze niż etylen ze względu na dodatek acetylenu.

Etylen jest stosowany przede wszystkim jako surowiec w branży chemii organicznej, ale wykorzystuje się go także do cięcia i podobnych procesów. Wartość kaloryczna etylenu jest zbliżona do wartości kalorycznej acetylenu, ale mniejsza część tego ciepła jest wytwarzana w płomieniu pierwotnym. Stosuje się także mieszaniny etylenu i acetylenu. Powszechnie stosuje się mieszaniny o składzie 80% etylenu i 20% acetylenu. Taka mieszanina wytwarza płomień o wyższej temperaturze niż etylen ze względu na dodatek acetylenu.

Gaz ziemny (metan)

Gaz ziemny składa się głównie z metanu. Jego skład i wynikające z niego właściwości spalania są różne w przypadku różnych złóż gazu ziemnego. Gaz ziemny jest używany głównie do zastosowań grzewczych, ale może być wykorzystany także np. do cięcia, jeżeli w budynku znajduje się już instalacja gazowa. Wartość kaloryczna metanu jest niska, a płomień pierwotny wytwarza bardzo niewielką jej część.

Gaz ziemny składa się głównie z metanu. Jego skład i wynikające z niego właściwości spalania są różne w przypadku różnych złóż gazu ziemnego. Gaz ziemny jest używany głównie do zastosowań grzewczych, ale może być wykorzystany także np. do cięcia, jeżeli w budynku znajduje się już instalacja gazowa. Wartość kaloryczna metanu jest niska, a płomień pierwotny wytwarza bardzo niewielką jej część.

Mieszaniny gazów paliwowych

Istnieje wiele opatentowanych mieszanin gazów, których aktywny składnik to metyloacetylen lub propadien. Obydwa wymienione gazy mają bardzo wysoką wartość energetyczną, ale są wybuchowe. Z tego powodu dodaje się stabilizatory, zwłaszcza propan, propylen i butan. Mieszaniny gazów zawierające metyloacetylen lub propadien to paliwa gazowe, które wytwarzają najgorętszy płomień obok acetylenu.

Istnieje wiele opatentowanych mieszanin gazów, których aktywny składnik to metyloacetylen lub propadien. Obydwa wymienione gazy mają bardzo wysoką wartość energetyczną, ale są wybuchowe. Z tego powodu dodaje się stabilizatory, zwłaszcza propan, propylen i butan. Mieszaniny gazów zawierające metyloacetylen lub propadien to paliwa gazowe, które wytwarzają najgorętszy płomień obok acetylenu.

Propan

Propan dysponuje wyższą wartością kaloryczną w przeliczeniu na kilogram gazu niż acetylen, ale wytwarza mniejszą część tego ciepła w płomieniu pierwotnym. Temperatura płomienia jest niższa a ilość wymaganego tlenu jest około 4 razy wyższa niż w przypadku acetylenu.

Propan dysponuje wyższą wartością kaloryczną w przeliczeniu na kilogram gazu niż acetylen, ale wytwarza mniejszą część tego ciepła w płomieniu pierwotnym. Temperatura płomienia jest niższa a ilość wymaganego tlenu jest około 4 razy wyższa niż w przypadku acetylenu.

Propylen

Właściwości propylenu są podobne do właściwości propanu. Wartość kaloryczna jest prawie taka sama w przypadku obu gazów, ale propylen wytwarza większą część swojego ciepła w formie płomienia pierwotnego, co oznacza, że propylen wytwarza gorętszy i bardziej efektywny płomień niż propan.

Właściwości propylenu są podobne do właściwości propanu. Wartość kaloryczna jest prawie taka sama w przypadku obu gazów, ale propylen wytwarza większą część swojego ciepła w formie płomienia pierwotnego, co oznacza, że propylen wytwarza gorętszy i bardziej efektywny płomień niż propan.

Wodór

Wodór to wysoce łatwopalny gaz, który pali się prawie niewidocznym płomieniem. Z powietrzem i tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe w szerokim zakresie stężeń. Mieszanina dwóch części wodoru i jednej części tlenu jest często określana jako mieszanina tlenowodorowa lub mieszanina piorunująca. Wodór może być używany także jako paliwo gazowe, np. do cięcia gazowego. Temperatura i intensywność jego płomienia są niższe niż w przypadku acetylenu i wielu innych gazów, ale wyższe niż w przypadku propanu i gazu ziemnego.

Wodór to wysoce łatwopalny gaz, który pali się prawie niewidocznym płomieniem. Z powietrzem i tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe w szerokim zakresie stężeń. Mieszanina dwóch części wodoru i jednej części tlenu jest często określana jako mieszanina tlenowodorowa lub mieszanina piorunująca. Wodór może być używany także jako paliwo gazowe, np. do cięcia gazowego. Temperatura i intensywność jego płomienia są niższe niż w przypadku acetylenu i wielu innych gazów, ale wyższe niż w przypadku propanu i gazu ziemnego.

Usługi

Szkolenia

Szkolenia mogą obejmować kwestie bezpieczeństwa atmosfery gazowej, własności gazów, zastosowania obróbki metali, normę NFPA 86, rurociągi i wymagania w zakresie panelu kontroli przepływu czy rozwiązywanie problemów związanych z atmosferą. Informacje te mogą pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa działania pieca i zapobiec wypadkom.

Szkolenia mogą obejmować kwestie bezpieczeństwa atmosfery gazowej, własności gazów, zastosowania obróbki metali, normę NFPA 86, rurociągi i wymagania w zakresie panelu kontroli przepływu czy rozwiązywanie problemów związanych z atmosferą. Informacje te mogą pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa działania pieca i zapobiec wypadkom.

Usługi audytu/wykrywania wycieków

Nasi inżynierowie ds. zastosowań oferują współpracę z personelem zakładu w celu analizy i zrozumienia całego procesu. Na podstawie tej analizy i potrzeb eksperci mogą zaproponować rozwiązania usprawnienia procesów mające na celu poprawę jakości produktu oraz jego zgodności, a także optymalizację zużycia gazu. Usługi Air Products obejmują sprawdzanie szczelności, profilowanie pieca, kalibrację analityczną, rozwiązywanie problemów procesu analizy gazu i ogólny przegląd procesu.

Nasi inżynierowie ds. zastosowań oferują współpracę z personelem zakładu w celu analizy i zrozumienia całego procesu. Na podstawie tej analizy i potrzeb eksperci mogą zaproponować rozwiązania usprawnienia procesów mające na celu poprawę jakości produktu oraz jego zgodności, a także optymalizację zużycia gazu. Usługi Air Products obejmują sprawdzanie szczelności, profilowanie pieca, kalibrację analityczną, rozwiązywanie problemów procesu analizy gazu i ogólny przegląd procesu.

X

Ta strona używa plików cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego działania naszej witryny, inne pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów. Odwiedzając nasze strony akceptujesz użycie plików cookies. Dowiedz się więcej z Informacji prawnej.

Zamknij