Air Products Home

Spawanie

Spawanie laserowe

Air Products oferuje pełny zakres czystych gazów do spawania laserowego wszystkich materiałów.

Dostępne w ofercie gazy pojedyncze oraz ich mieszaniny mogą być używane do spawania laserowego. Najlepsze i najczęściej używane są jednak pojedyncze gazy obojętne: hel (He) i argon (Ar).

Hel ma niezwykłe właściwości, dzięki którym jest preferowanym gazem osłonowym do szybkiego spawania laserowego przy dużej mocy. Właściwości helu:

  • Wysoka przewodność cieplna, wytwarzanie spoin o doskonałym współczynniku kształtu
  • Wysoki potencjał jonizacyjny, doskonałe gaszenie plazmy i wysokie prędkości spawania

Wszystkie gazy osłonowe są dostępne w różnych wariantach dostawy, takich jak wiązki butli i cysterny, które zapewniają wysoką wydajność w wielu instalacjach laserowych.

Gazy są ważnym elementem procesu obróbki laserowej, a szczególnie cięcia i spawania z wykorzystaniem laserów CO2 lub YAG. Niezawodność i wysoka czystość dostarczanego gazu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania maksymalnej efektywności inwestycji w technologię laserową.

Wszystkie gazy rezonatorowe, pomocnicze i osłonowe są dostępne w butlach, wiązkach butli i zbiornikach kriogenicznymi o różnej pojemności, aby zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie dostaw.

Gazy rezonatorowe o wysokiej czystości firmy Air Products do laserów CO2, wysokiej jakości reduktory gazowe oraz specjalne wykonanie instalacji zapewniają stabilne zasilanie i dłuższą eksploatację rezonatora.

Gazy osłonowe firmy Air Products są powszechnie stosowane w wielu procesach spawania, przede wszystkim w spawaniu metodami MIG/MAG i TIG. Wybór odpowiedniego gazu ma kluczowe znaczenie dla procesu spawania. Gaz osłonowy nie tylko zabezpiecza spawany metal przed otaczającym powietrzem, ale także może przyczynić się do uzyskania wyższej wydajności, oraz jakości spoin. Gaz osłonowy spełnia również inne funkcje.

Zabezpiecza elementy optyczne przed oparami i odpryskami oraz, w przypadku laserów CO2, kontroluje powstawanie plazmy. Wybór używanego gazu spawalniczego zależy od typu lasera, mocy lasera, układu dysz, spawanego materiału, grubości elementów, wymogów dotyczących mechanicznych właściwości spawu i kosztów. Kładziemy nacisk na gazy do spawania laserowego, ponieważ lasery CO2 to wciąż dominujący typ laserów przemysłowych, przynajmniej w zakresie wyższych mocy. Ponadto wybór gazu osłonowego ma kluczowe znaczenie w przypadku spawania laserem CO2, ale wymagania są mniejsze dla laserów Nd:YAG.

Inne zastosowania

Dane kontaktowe

Nazwa produktuOpis/korzyściPliki do pobrania
Gazy

Gazy do rezonatora
Hel

Gazy rezonatorowe do laserów CO2 zazwyczaj stanowią mieszaninę helu, azotu i dwutlenku węgla. Istnieje kilka powodów, dla których hel jest dodawany do tych mieszanin.
1. Hel zdecydowanie przyspiesza przejścia pomiędzy różnymi poziomami energetycznymi w cząsteczkach CO2.
2. Hel ma bardzo wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, co ułatwia odprowadzenie ciepła z wyładowań elektrycznych.
Dodatek helu ma na celu uzyskanie bardzo wysokiej mocy lasera.

Gazy rezonatorowe do laserów CO2 zazwyczaj stanowią mieszaninę helu, azotu i dwutlenku węgla. Istnieje kilka powodów, dla których hel jest dodawany do tych mieszanin.
1. Hel zdecydowanie przyspiesza przejścia pomiędzy różnymi poziomami energetycznymi w cząsteczkach CO2.
2. Hel ma bardzo wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, co ułatwia odprowadzenie ciepła z wyładowań elektrycznych.
Dodatek helu ma na celu uzyskanie bardzo wysokiej mocy lasera.

Gazy do rezonatora
Azot

Gazy rezonatorowe do laserów CO2 zazwyczaj stanowią mieszaninę helu, azotu i dwutlenku węgla. Wykorzystując wyładowanie elektryczne można bardzo łatwo pobudzić cząsteczkę azotu do uzyskania pierwszego poziomu energetycznego, który jest prawie równy z poziomem laserowym CO2. Ta energia jest łatwo przenoszona z cząsteczek N2 na cząsteczki CO2 poprzez kolizje między nimi. W rezultacie o wiele łatwiej jest wzbudzić CO2 na poziom laserowy wykorzystując azot jako gaz pośredni, niż wzbudzając sam CO2. Dodanie azotu ma na celu uzyskanie bardzo wysokiej mocy lasera.

Gazy rezonatorowe do laserów CO2 zazwyczaj stanowią mieszaninę helu, azotu i dwutlenku węgla. Wykorzystując wyładowanie elektryczne można bardzo łatwo pobudzić cząsteczkę azotu do uzyskania pierwszego poziomu energetycznego, który jest prawie równy z poziomem laserowym CO2. Ta energia jest łatwo przenoszona z cząsteczek N2 na cząsteczki CO2 poprzez kolizje między nimi. W rezultacie o wiele łatwiej jest wzbudzić CO2 na poziom laserowy wykorzystując azot jako gaz pośredni, niż wzbudzając sam CO2. Dodanie azotu ma na celu uzyskanie bardzo wysokiej mocy lasera.

Gazy do rezonatora
Dwutlenek węgla

Gazy rezonatorowe do laserów CO2 zazwyczaj stanowią mieszaninę helu, azotu i dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla (CO2) to gaz, który odgrywa kluczową rolę w wytwarzaniu wiązki światła lasera (promieniowanie podczerwone). Promieniowanie powstaje w wyniku przejść pomiędzy różnymi poziomami energetycznymi w cząsteczkach dwutlenku węgla. Teoretycznie byłoby możliwe uruchomienie lasera CO2 z wykorzystaniem tylko dwutlenku węgla jako gazu rezonatorowego. Jednak aby uzyskać bardzo wysokie poziomy mocy, które są potrzebne do cięcia i spawania laserowego, konieczne jest wzbogacenie gazu rezonatorowego helem i azotem.

Gazy rezonatorowe do laserów CO2 zazwyczaj stanowią mieszaninę helu, azotu i dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla (CO2) to gaz, który odgrywa kluczową rolę w wytwarzaniu wiązki światła lasera (promieniowanie podczerwone). Promieniowanie powstaje w wyniku przejść pomiędzy różnymi poziomami energetycznymi w cząsteczkach dwutlenku węgla. Teoretycznie byłoby możliwe uruchomienie lasera CO2 z wykorzystaniem tylko dwutlenku węgla jako gazu rezonatorowego. Jednak aby uzyskać bardzo wysokie poziomy mocy, które są potrzebne do cięcia i spawania laserowego, konieczne jest wzbogacenie gazu rezonatorowego helem i azotem.

Gazy do rezonatora
Mieszaniny gazów specjalnych

W ofercie firmy Air Products dostępne są na zamówienie mieszaniny gazów rezonatorowych do laserów wszystkich marek. Skład mieszaniny gazów jest różny w zależności od typu, mocy i producenta lasera.

W ofercie firmy Air Products dostępne są na zamówienie mieszaniny gazów rezonatorowych do laserów wszystkich marek. Skład mieszaniny gazów jest różny w zależności od typu, mocy i producenta lasera.

Gazy osłonowe
Argon

Argon do spawania laserowego jest stosowany albo sam, albo w mieszaninach gazów. Ze względu na powstawanie dużych ilości plazmy, która pochłania światło laserowe, argon może być używany w laserach o mocy do 3 kW.  Można jednak ograniczyć tworzenie się plazmy mieszając argon z helem, lub dwutlenkiem węgla. Najbardziej powszechnie używane gazy to argon i hel.

Argon do spawania laserowego jest stosowany albo sam, albo w mieszaninach gazów. Ze względu na powstawanie dużych ilości plazmy, która pochłania światło laserowe, argon może być używany w laserach o mocy do 3 kW.  Można jednak ograniczyć tworzenie się plazmy mieszając argon z helem, lub dwutlenkiem węgla. Najbardziej powszechnie używane gazy to argon i hel.

Gazy osłonowe
Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla i azot to reaktywne gazy, które mogą tworzyć tlenki, węgliki, lub azotki ze spawanymi metalami. Mechaniczne właściwości spoin mogą zatem ulec pogorszeniu i w przypadku niektórych zastosowań te cechy dyskwalifikują dwutlenek węgla i azot jako gazy spawalnicze. Jednak w niektórych przypadkach reaktywne gazy osłonowe mogą być tolerowane, a nawet są pożądane. Na przykład, przy niektórych odmianach sali nierdzewnej azot zapewnia lepszą odporność na korozję i mikrostrukturę spoin.

Dwutlenek węgla i azot to reaktywne gazy, które mogą tworzyć tlenki, węgliki, lub azotki ze spawanymi metalami. Mechaniczne właściwości spoin mogą zatem ulec pogorszeniu i w przypadku niektórych zastosowań te cechy dyskwalifikują dwutlenek węgla i azot jako gazy spawalnicze. Jednak w niektórych przypadkach reaktywne gazy osłonowe mogą być tolerowane, a nawet są pożądane. Na przykład, przy niektórych odmianach sali nierdzewnej azot zapewnia lepszą odporność na korozję i mikrostrukturę spoin.

Gazy osłonowe
Hel

Hel jest preferowanym gazem osłonowym do szybkiego spawania laserowego przy dużej mocy. Hel cechuje się wysoką przewodnością cieplną, ma wysoki potencjał jonizacyjny, doskonale tłumi plazmę, zapewnia doskonały współczynnik kształtu spoin i wysokie prędkości spawania.

Hel jest preferowanym gazem osłonowym do szybkiego spawania laserowego przy dużej mocy. Hel cechuje się wysoką przewodnością cieplną, ma wysoki potencjał jonizacyjny, doskonale tłumi plazmę, zapewnia doskonały współczynnik kształtu spoin i wysokie prędkości spawania.

Gazy osłonowe
Mieszaniny osłonowe

Gazy osłonowe firmy Air Products są powszechnie stosowane w wielu procesach spawania, przede wszystkim w spawaniu metodami MIG/MAG i TIG. Wybór odpowiedniego gazu ma kluczowe znaczenie dla procesu spawania. Gaz osłonowy nie tylko zabezpiecza spawany metal przed otaczającym powietrzem, ale także może przyczynić się do uzyskania wyższej wydajności, oraz jakości spoin. Gaz osłonowy spełnia również inne funkcje. Zabezpiecza elementy optyczne przed oparami i odpryskami oraz, w przypadku laserów CO2, kontroluje powstawanie plazmy. Wybór używanego gazu spawalniczego zależy od typu lasera, mocy lasera, układu dysz, spawanego materiału, grubości elementów, wymogów dotyczących mechanicznych właściwości spawu i kosztów. Kładziemy nacisk na gazy do spawania laserowego, ponieważ lasery CO2 to wciąż dominujący typ laserów przemysłowych, przynajmniej w zakresie wyższych mocy. Ponadto wybór gazu osłonowego ma kluczowe znaczenie w przypadku spawania laserem CO2, ale wymagania są mniejsze dla laserów Nd:YAG.

Gazy osłonowe firmy Air Products są powszechnie stosowane w wielu procesach spawania, przede wszystkim w spawaniu metodami MIG/MAG i TIG. Wybór odpowiedniego gazu ma kluczowe znaczenie dla procesu spawania. Gaz osłonowy nie tylko zabezpiecza spawany metal przed otaczającym powietrzem, ale także może przyczynić się do uzyskania wyższej wydajności, oraz jakości spoin. Gaz osłonowy spełnia również inne funkcje. Zabezpiecza elementy optyczne przed oparami i odpryskami oraz, w przypadku laserów CO2, kontroluje powstawanie plazmy. Wybór używanego gazu spawalniczego zależy od typu lasera, mocy lasera, układu dysz, spawanego materiału, grubości elementów, wymogów dotyczących mechanicznych właściwości spawu i kosztów. Kładziemy nacisk na gazy do spawania laserowego, ponieważ lasery CO2 to wciąż dominujący typ laserów przemysłowych, przynajmniej w zakresie wyższych mocy. Ponadto wybór gazu osłonowego ma kluczowe znaczenie w przypadku spawania laserem CO2, ale wymagania są mniejsze dla laserów Nd:YAG.

Gazy UHP
Azot BIP

Zanieczyszczone gazy rezonatorowe mogą spowodować obniżenie wydajności lasera CO2 poprzez zmniejszenie mocy wyjściowej, czyniąc wyładowanie elektryczne niestabilnym, lub zwiększając zużycie gazów. Jakość gazów rezonatorowych zależy nie tylko od ich nominalnej czystości, ale także od rodzaju i poziomu zanieczyszczeń. Dlatego zalecamy korzystanie z butli BIP w celu przedłużenia czasu eksploatacji rezonatora i luster.

Zanieczyszczone gazy rezonatorowe mogą spowodować obniżenie wydajności lasera CO2 poprzez zmniejszenie mocy wyjściowej, czyniąc wyładowanie elektryczne niestabilnym, lub zwiększając zużycie gazów. Jakość gazów rezonatorowych zależy nie tylko od ich nominalnej czystości, ale także od rodzaju i poziomu zanieczyszczeń. Dlatego zalecamy korzystanie z butli BIP w celu przedłużenia czasu eksploatacji rezonatora i luster.

Gazy UHP
Hel BIP

Zanieczyszczenie mieszaniny gazów może spowodować obniżenie wydajności lasera CO2 poprzez zmniejszenie mocy wyjściowej, czyniąc wyładowanie elektryczne niestabilnym lub zwiększając zużycie gazów do obsługi lasera. Jakość gazów do lasera zależy nie tylko od czystości jako takiej, ale także od rodzaju nieczystości i poziomu ich zawartości. Dlatego zalecamy korzystanie z butli BIP w celu przedłużenia cyklu eksploatacji rezonatora i luster.

Zanieczyszczenie mieszaniny gazów może spowodować obniżenie wydajności lasera CO2 poprzez zmniejszenie mocy wyjściowej, czyniąc wyładowanie elektryczne niestabilnym lub zwiększając zużycie gazów do obsługi lasera. Jakość gazów do lasera zależy nie tylko od czystości jako takiej, ale także od rodzaju nieczystości i poziomu ich zawartości. Dlatego zalecamy korzystanie z butli BIP w celu przedłużenia cyklu eksploatacji rezonatora i luster.

Usługi

szkolenia

Szkolenia mogą obejmować kwestie bezpieczeństwa atmosfery gazowej, własności gazów, zastosowania obróbki metali, normę NFPA 86, rurociągi i wymagania w zakresie panelu kontroli przepływu czy rozwiązywanie problemów związanych z atmosferą. Informacje te mogą pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa działania pieca i zapobiec wypadkom.

Szkolenia mogą obejmować kwestie bezpieczeństwa atmosfery gazowej, własności gazów, zastosowania obróbki metali, normę NFPA 86, rurociągi i wymagania w zakresie panelu kontroli przepływu czy rozwiązywanie problemów związanych z atmosferą. Informacje te mogą pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa działania pieca i zapobiec wypadkom.

Usługi audytu/wykrywania wycieków

Nasi inżynierowie ds. zastosowań oferują współpracę z personelem zakładu w celu analizy i zrozumienia całego procesu. Na podstawie tej analizy i potrzeb eksperci mogą zaproponować rozwiązania usprawnienia procesów mające na celu poprawę jakości produktu oraz jego zgodności, a także optymalizację zużycia gazu. Usługi Air Products obejmują sprawdzanie szczelności, profilowanie pieca, kalibrację analityczną, rozwiązywanie problemów procesu analizy gazu i ogólny przegląd procesu.

Nasi inżynierowie ds. zastosowań oferują współpracę z personelem zakładu w celu analizy i zrozumienia całego procesu. Na podstawie tej analizy i potrzeb eksperci mogą zaproponować rozwiązania usprawnienia procesów mające na celu poprawę jakości produktu oraz jego zgodności, a także optymalizację zużycia gazu. Usługi Air Products obejmują sprawdzanie szczelności, profilowanie pieca, kalibrację analityczną, rozwiązywanie problemów procesu analizy gazu i ogólny przegląd procesu.

X

Ta strona używa plików cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego działania naszej witryny, inne pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów. Odwiedzając nasze strony akceptujesz użycie plików cookies. Dowiedz się więcej z Informacji prawnej.

Zamknij