Produkcja ropy naftowej/gazu

Firma Air Products wspiera branżę produkcji ropy naftowej i gazu, wykorzystując ponadpięćdziesięcioletnie doświadczenie i najnowocześniejszą technologię gazów przemysłowych. Nasze produkty i usługi pomagają klientom rozwiązywać problemy i wyzwania natury technicznej, finansowej oraz rynkowej.

Produkcja ropy naftowej/gazu Segmenty

Dane kontaktowe

Usługi w zakresie rurociągów

Tymczasowe dostawy azotu rurociagami dla różnego rodzaju zastosowań. (there is no term in Polish that will define a pipeline application , as such )

Ciekły azot dla obsługi pól naftowych

Punktualne, niezawodne dostawy azotu dla szczelinowania.