Coronavirus Informacje
(COVID-19 Informacje)

Gdy jeden z nas staje przed wyzwaniem, wszyscy przed nim stajemy.

Podczas gdy świat mierzy się z wyzwaniami i zagrożeniami związanymi z pojawieniem się nowego koronawirusa (COVID-19), nieustannie udostępniamy informacje, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych współpracowników, klientów, dostawców i społeczności. Jest to dla nas, jak zawsze, kwestia priorytetowa.

Założyliśmy stronę internetową, na której pojawiają się najnowsze informacje o COVID-19 istotne dla naszej firmy i naszych udziałowców. Strona będzie aktualizowana na bieżąco.

W razie potrzeby zapewniamy dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych krajów i regionów na stronach regionalnych.

Trzymajmy się razem, czytajmy informacje i bądźmy bezpieczni.
 

Jakie podjęliśmy działania w Polsce?

Pragniemy zapewnić, że obecnie produkcja gazów w naszych zakładach w Polsce przebiega bez zakłóceń i nie doświadczamy żadnych niedoborów produktów z powodu wirusa. 

Powołany Zespół Zarządzania Kryzysowego stale monitoruje sytuację i aktualizuje na bieżąco nasze plany kryzysowe i awaryjne, jak również wszelkie scenariusze, które możemy racjonalnie przewidzieć. Stosujemy się do wszelkich dyrektyw rządowych i zaleceń służb sanitarnych.

Dodatkowe kroki, które podjęliśmy w Polsce obejmują:
 • Dla osób upoważnionych do wejścia na teren zakładu produkcyjnego wprowadzenie dodatkowych zasad postępowania: 
  • tam, gdzie pozwalają na to przepisy, dokonywane są pomiary temperatury, obowiązkowe dla wszystkich pracowników, kontraktorów, najemców i gości;
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wdrożone zostały procedury rozdzielenia pracowników i ich pracy.
 • Dla osób pracujących w biurach zalecenie pracy zdalnej z domu, jeżeli charakter obowiązków na to pozwala. Biura są nadal otwarte, lecz wyznaczono w nich dyżury, aby ograniczyć ilość przebywających tam osób. 
   
 • We wszystkich lokalizacjach ograniczenie wizyt dla gości i organizowanie wirtualnych spotkań tam, gdzie to możliwe.
   
 • W zakładach produkcyjnych wprowadzenie procedur czyszczenia butli oraz zwiększenie częstotliwości sprzątania i dezynfekcji. 
   
 • Dla wszystkich pracowników stosowanie odpowiednio dobranych środków ochrony osobistej i podkreślenie przestrzegania zasad higieny.
Kluczowym aspektem jest bieżąca współpraca naszej firmy z Klientami. Stale monitorujemy równowagę podaży i popytu, aby uwzględniać zmieniające się wyzwania/trudności w dostępie do produktów, w miarę ich pojawiania się. 

Będąc producentem tlenu medycznego dokładamy wszelkich starań, aby sprostać zwiększonym zamówieniom i zapewnić terminowe dostawy tego kluczowego produktu w czasie epidemii.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych pracowników z działów obsługi klienta, sprzedaży, produkcji, kierowców i kontraktorów, którzy dbają o zapewnienie dostaw gazów oraz ich bezpieczny transport.

Dziękujemy za stosowanie się do wszelkich zaleceń. Wierzymy, że wspólnie uda nam się przetrwać ten trudny czas.  


Przejdź do centrum informacji firmy Air Products na temat COVID-19 (w języku angielskim) >

Wystąpił błąd. Należy wprowadzić poprawki w zaznaczonych polach.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

W czym możemy Państwu pomóc?

 1. Wybierz rodzaj zapytania