Firma

Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych, działający na światowych rynkach od prawie 80 lat. Spółka dostarcza gazy przemysłowe i związany z nimi sprzęt do kilkudziesięciu gałęzi przemysłu, w tym dla przemysłu rafineryjnego, chemicznego, metalowego, elektronicznego, produkcyjnego oraz spożywczego. Air Products jest także wiodącym na świecie dostawcą technologii i wyposażenia do przetwarzania skroplonego gazu ziemnego. Firma opracowuje, konstruuje, buduje, posiada i obsługuje jedne z największych na świecie projektów związanych z gazem przemysłowym, w tym projekty zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają obfite zasoby naturalne w gaz syntezowy do produkcji wysokiej wartości energii, paliw i chemikaliów.

Firma osiągnęła w roku fiskalnym 2020 sprzedaż w wysokości 8,9 miliardów USD z działalności w 50 krajach, a jej obecna kapitalizacja rynkowa wynosi około 60 miliardów USD. Ponad 19 000 pełnych pasji, utalentowanych i zaangażowanych pracowników z różnych środowisk kieruje się wyższym celem firmy Air Products, jakim jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań korzystnych dla środowiska, zwiększających zrównoważony rozwój i odpowiadających na wyzwania stojące przed klientami, społecznościami i światem.

Nasza Polityka Prywatności

Regulamin MyAirProducts